Skip links

Aktyvių tėvų forumas

Visuomenėje iki šiol labai dažna nuostata, kad tėvų įsipareigojimai baigiasi atvežus vaikus iki mokyklos vartų. Laimei, laikai keičiasi ir atsiranda tėvų, kurie mato kitokį, prasmingesnį savo vaidmenį vaiko mokykloje.

Marijampolės profesinio rengimo centre pirmą kartą rinkosi tėvai, kurie yra bendruomeniški, kuriems įdomus mokyklos gyvenimas, kurie galbūt savo idėjomis ar iniciatyvomis prisidės prie geresnės, prasmingesnės mokyklos kūrimo. Natūralus buvimas savo vaikų gyvenimo dalimi skatina tėvus kurti mokyklos tradicijas, lankytis renginiuose, dalintis iniciatyvomis, veiklomis, patirtimi. Smagu, kad toks aktyvių tėvų branduolys formuojasi ir Centre. Tėvai, seneliai, globėjai, kurie geranoriškai ir aktyviai įsitraukia į mokyklos gyvenimą – didelis pozityvios energijos užtaisas, o kartais ir garantas vaikams gerai jaustis mokykloje. Po pirmojo susitikimo liko labai geras įspūdis, kad mokytojams su tėvais galima ir reikia kalbėtis įvairiomis temomis.

Mieli mokinių tėveliai, globėjai, seneliai! Kitas tėvų forumo susitikimas planuojamas lapkričio mėnesį 16 d. 16.00 val. Kviesimės įdomius lektorius, gersime arbatą, bendrausime ir tobulėsime drauge.

Centro informacija

Return to top of page