Skip links

Anglų kalbos pamoka

Anglų kalbos pamoka

Europos Sąjungos parlamento priimti įstatymai daro įtaką kasdieniniam jos piliečių gyvenimui. ES nuolat investuoja į šalis, kuriuose yra ryškūs visuomenės skirtumai, skatina darbo vietų kūrimą, padeda darbuotojams persikvalifikuoti.

Bet Europos Sąjungos parlamento veiklai įtakos turi tokios didžiosios Europos valstybės narės kaip Didžioji Britanija, Prancūzija ar Vokietija. Mus ypač domina Didžiosios Britanijos parlamento sprendimai, ypač šiuo metu, kai vyksta išstojimo iš ES procesas. Mokydamiesi užsienio kalbą (anglų) mokiniai neabejotinai turi sužinoti ir apie kultūrinį tos šalies kontekstą.

Sausio 31 d. Gimnazijos skyriuje Vg18-1 gr. (virėjo) ir Pg18-1 gr. (pardavėjo) mokymo programų, III gimnazijos klasės mokiniams vyko pamoka „Europos Sąjungos ir Didžiosios Britanijos parlamentų skirtumai“. Mokiniams buvo pateiktas trumpas istorinis kontekstas, kaip atsirado parlamentai, kuo šios dvi institucijos skiriasi. Aiškinomės, kuo skiriasi monarchinis ir parlamentinis valdymas. Mokiniai IKT pagalba ieškojo įdomių faktų apie parlamentus, ruošė pristatymus.

Vėliau inscenizavome „spikerio (liet. – kalbėtojas)“ įtempimą į posėdžių salę. Ši tradicija Didžiojoje Britanijoje gimė dar tais laikais, kai „spikeris“ buvo Bendruomenių rūmų atstovas santykiuose su valdančiu monarchu. Jis turėdavo pareikšti karaliams Parlamento nuomonę vienu ar kitu klausimu. Tai nėra sunki užduotis dabar. Tačiau seniau atsitikdavo taip, kad nesutapus karaliaus ir Parlamento nuomonei, „spikeris“ netikėtai susilaukdavo tragiško likimo. Todėl į šį postą paprastai neatsirasdavo savanorių pretendentų, taigi tekdavo juos šiek tiek „paskatinti“ prievarta. 

Radome daug įdomybių Britanijoje: Parlamento pastatas yra buvęs karalių rūmais, didysis parlamento laikrodis yra vadinamas „Benu“, kad posėdžiai pradedami malda ir pan.

Netikėta informacija buvo ir apie ES. Visų šalių narių kalbos yra oficialios, ES sostine yra laikomas Briuseliu, dirba apie 6166 darbuotojus, himnas – L. van Bethoveno „Odė džiaugsmui“ ir t.t.

Daugiau informacijos galima rasti anglų kalbos 304 kabinete, B korpuse.

Jolita Vičkačkienė, Gimnazijos skyriaus anglų kalbos mokytoja metodininkė

Return to top of page