Skip links

Biologijos pamoka kitoje erdvėje

Biologijos pamoka kitoje erdvėje

Balandžio 18 d. prekybos įmonių vadybininko padėjėjo mokymo programos PVg15-1 gr. mokiniams  biologijos pamoka įvyko Marijampolėje esančioje įmonėje, UAB „Nuotekų valymo įrenginiai“. Mokiniai prisiminė biologijos temas apie žmogaus veiklos daromą įtaką gamtai. Gimnazijos skyriaus mokiniai klausėsi ir stebėjo mechaninį ir biologinį vandens valymo procesą. Apie šiuos vandens valymo būdus mokiniai buvo tik skaitę vadovėliuose, o šioje pamokoje galėjo visa tai  stebėti tikrovėje. Technologas Evaldas itin sudomino pasakojimu apie nuotekų valymo įmonės istoriją, modernius dumblo apdorojimo, džiovinimo įrenginius. Mokiniai matė įmonės gaminamas ekologiškas trąšas, metano dujų surinkimo talpas. Pamokos metu mokiniai buvo aktyvūs, klausinėjo apie vandens taršą, teršalų poveikį žmogaus sveikatai.

Pamoka buvo įdomi, naudinga ir aktuali.

 

Biologijos mokytojos Sigita Dzimijonienė ir Ilona Ambrazevičienė

Return to top of page