Skip links

Centre įvyko „Veiksmo savaitė be patyčių 2017“

Centre įvyko „Veiksmo savaitė be patyčių 2017“

Marijampolės profesinio rengimo centras tradiciškai dalyvauja respublikiniame renginyje „Veiksmo savaitė be patyčių 2017“.

Šiandien,  kovo 20 dieną, pradėjome gražia visuotine akcija „Aš ir tu – mes vieno kraujo“. Skyrių vedėjai visus mokinius, mokytojus ir bendruomenės narius pasitiko šypsodamiesi ir tiesdami ranką. Toks atrodo parastas veiksmas – rankos paspaudimas, palinkėjimas gražios dienos ypač pradžiugino visus. Juk mes visi esame lygūs, visi esame ta pati didelė Marijampolės profesinio rengimo centro šeima… Tad švęskime, šypsokimės ir šildykim vienas kitą gerais darbais, kartais tokiais paprastais, bet visiems labai reikšmingais.

Kovo 24 dieną virėjo mokymo programos (Vg15-1 gr.) mokiniai kepė draugystės sausainius, kuriais vaišino Kalvarijos gimnazijos mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, ir jų tėvelius, atvykusius susipažinti su Centre  ruošiamomis specialybėmis.

O dabar – pasikartokime ir prisiminkime. Patyčios − tai tyčiniai, pasikartojantys veiksmai, kuriuos, siekdamas įžeisti, įskaudinti kitą žmogų, sukelia psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turintis asmuo. Dažnas patyčių termino atitikmuo − „priekabiavimas“, tačiau jis neretai yra suvokiamas labai siaurai, kaip seksualinis priekabiavimas. Lietuvių kalboje nėra tikslaus termino, kuris atspindėtų visą elgesio įvairovę būdingą patyčioms. Galima rasti įvairių žodžių, skirtų šiam reiškiniui įvardinti: priekabiavimas, priekabės, užgauliojimas, ujimas, kabinėjimasis, pažeminimas, erzinimas.

Patyčios plinta kaip virusas. Tie, kurie šiandien mano draugai, rytoj gali tapti priešais. Nors reiškinio ypatumai dažniausiai tyrinėjami išanalizuojant vaikų ir paauglių bendravimą, patyčios yra būdingos ne tik vaikams ir paaugliams – jos ir tarp suaugusiųjų.

Tad burkimės  visi  bendrai diskusijai, kaip ir kokiomis priemonėmis efektyviai mažinti patyčių mastą, klauskime savęs: „Ką aš galiu padaryti, kad artimoje aplinkoje patyčių nebūtų?“. – Informavo Centro švietimo pagalbos specialistai

Vilkaviškio skyriuje norėdami atkreipti bendruomenės dėmesį į itin jautrią patyčių temą  išleidome informacinį stendą, kuriame mokiniai ras  naujausią informaciją patyčių tema.  Paskaitą tema „ Patyčios, smurtas, atsakomybė“ skaitė Marijampolės apskrities vyriausioji policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato  Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Vilija Grybauskienė. Paskaitą papildė iliustracinė medžiaga – filmas „Patyčios turi baigtis“.  Kvietėme  būti atidžiais, jautriais ir geranoriškais vienas kito atžvilgiu. – Informaciją pateikė socialinė pedagogė Valė Trečiokienė

Kudirkos Naumiesčio skyrius kovo 20-24 dienomis  taip pat dalyvavo  akcijoje „Veiksmo savaitė be patyčių 2017“.

Skyriaus bendruomenei matomoje vietoje buvo iškabinti piešiniai  smerkiantys  smurtą ir patyčias. Per grupių valandėles vyko pokalbiai – diskusijos apie elektronines patyčias, toleranciją,  pagalbą, draugystę. Mokiniai stebėjo filmus:  „Elektroninėje erdvėje bendrauk saugiai!“, „Kaip atpažinti patyčias?”

Mokiniai  aktyviai įsitraukė į savaitės veiklas, sužinojo, kaip spręsti patyčių situacijas ir neleisti joms atsirasti. Per „Veiksmo savaitę be patyčių 2017“ visi  stengėsi būti mandagūs, tolerantiški vienas kitam. – Kudirkos Naumiesčio skyriaus informacija

Return to top of page