Skip links

Centre minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną

Centre minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną

1948 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos (JT) Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves (aktas išverstas į 360 kalbų).

Iniciatyvą gruodžio 10 d. atminti 1950 m. iškėlė Jungtinės Tautos.

Lietuvoje žmogaus teisės saugomos, remiantis Jungtinių Tautų Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Europos Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija.

Centre tai pat minėjome Tarptautinę žmogaus teisių dieną, skirtą atkreipti pasaulio visuomenės dėmesį į žmogaus teises. Šia proga į svečius atvyko Marijampolės Apskrities Moters Veiklos Centro vadovė Adolfina Blauzdžiūnienė, kuri trumpai pristatė nuotraukų galerijos tikslą ir paragino reaguoti į žmogaus teisių pažeidimus.

Return to top of page