Skip links

Centre viešėjo Lietuvos dendrologų asociacijos nariai

Centre viešėjo Lietuvos dendrologų asociacijos nariai

Marijampolės profesinio rengimo centro dendrologiniame parke gausu įvairių rūšių želdynų – medžių, krūmų ir vijoklių. Siekiant juos išsaugoti buvo parengtas aplinkosauginis aplinkotvarkos projektas ir pateiktas Marijampolės savivaldybės administracijai, patvirtintas Marijampolės savivaldybės taryboje ir numatytas finansavimas Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiojoje programoje.

Įgyvendinant šį projektą reikalinga atlikti želdinių inventorizaciją, įvertinti jų dendrologinę būklę, ekologinę svarbą, estetinę ir kraštovaizdžio formavimo vertę. Vadovaujantis pasaulio dendrologų reikalavimais būtina augalus inventorizuoti, parengti augalų išsidėstymo schemą, suvesti parko želdinių žiniaraščius, pagaminti lenteles su  lietuvišku ir lotynišku augalo pavadinimu ir pritvirtinti prie kiekvieno želdinio.

Svarbiausi darbai jau prasidėjo. Įvertinti želdinius padėjo kompetentingi Lietuvos dendrologų asociacijos nariai, atvykę iš Klaipėdos, Kauno ir Alytaus, Marijampolės miesto aplinkos priežiūros rangovų atstovas ir Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkos valdymo skyriaus atstovas. Džiugu, kad mūsų parke atpažinta daugiau nei 150 skirtingų rūšių augalų. Nustatyta augančių ypatingų medžių, kurie yra vienetiniai ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje.

 Asta Kulvinskienė, Gimnazijos skyriaus vedėja

Return to top of page