Skip links

Centro darbuotojai dokumentų valdymo konferencijoje

Centro darbuotojai dokumentų valdymo konferencijoje

2019 m. vasario 28 d., Vilniuje vyko kasmetinė Dokumentų valdymo konferencija „Dokumentų valdymo naujovės, iššūkiai ir problemų sprendimas“, kurią organizavo MB „Kompetencijų ugdymas“.

Renginio metu buvo kalbama apie elektroninių dokumentų valdymo problemas ir jų sprendimo būdus, apie tai kaip IT sistemos pagalba efektyvinti organizacijos  dokumentų valdymo procesus, bendrą dokumentų valdymo informacinę sistemą, elektroninių bylų perdavimą saugoti, dokumento kelią per IT sistemas:  nuo gimimo iki išsaugojimo ir pateikimo visuomenei ir kt.

Konferencijoje dalyvavo Centro darbuotojos: Romualda Škarnaitė, sekretorė;  Vilija Derliūnienė, personalo vedėja; Judita Valasevičienė, archyvarė; Angelė Ragelienė, mokymo dalies administratorė; Seliomija Rukšnaitienė, mokymo dalies administratorė; Daiva Verseckaitė, mokymo dalies administratorė.

Centro informacija

Return to top of page