Skip links

Centro edukacinė erdvė vėl aukštai įvertinta

Centro edukacinė erdvė vėl aukštai įvertinta

Pažinimas paslėptas gamtoje…
Paracelsas

2016 m. vyko apžiūra-konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančioms ikimokyklinio, bendrojo ugdymo mokykloms, profesinio mokymo įstaigoms, neformaliojo vaikų švietimo mokykloms išrinkti. Apžiūrą-konkursą inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Šiemet šis konkursas surengtas penktą kartą.

Apžiūra-konkursu buvo siekiama aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą ugdymo procesui organizuoti. Konkursas įgalino įtraukti į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę, skatino bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves, formuojant mokyklos aplinkos savitumą. Dalyvaudami konkurse ugdėme jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, skleidėme gerąją patirtį, stiprinome bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius su kitomis mokymo institucijomis.

Apžiūra-konkursas vyko dviem etapais:  I etapas – savivaldybių lygmeniu, II etapas – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos apžiūros-konkurso nacionaliniam etapui pristatė 60 mokyklų. Nacionalinė vertinimo komisija, apsilankiusi ir apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, atrinko 2016 m. nugalėtojus. Džiaugiamės, kad tarp nugalėtojų esame ir mes, Marijampolės profesinio rengimo centras.

Lapkričio 9 d. Vilniaus universiteto botanikos sode vyko tarptautinė konferencija „Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūros-konkurso 2016 m. nugalėtojų apdovanojimas.

Jau ketvirtus metus organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje aptartos įvairių institucijų gamtamokslinei edukacijai teikiamos galimybės, pristatytos edukacinių erdvių kūrimo naujovės.

Konferencijoje pranešimus skaitė svečiai iš Poznanės (Lenkija), Visbio (Švedija), Vilniaus universiteto, VU Botanikos sodo, Ugdymo plėtotės centro, Pasvalio, Klaipėdos rajonų savivaldybių atstovai. Šalies mokytojai pristatė stendinius pranešimus.

Konferenciją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas.

Taip pat Centras buvo apdovanotas Garbės raštu kaip viena iš geriausių Lietuvos  sveikatą puoselėjančių mokyklų. Aukštai įvertintas visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Irenos Saldūnaitės darbas. Visi tariame p. Irenai „ačiū“ už jos  puoselėjamas sveikatą stiprinančias vertybes.

Romualdas Vadluga, direktoriaus pavaduotojas  infrastruktūrai

Return to top of page