Skip links

Centro mokiniai gilino žinias apie Suvalkijos kraštą

Centro mokiniai gilino žinias apie Suvalkijos kraštą

Spalio 16 dienos rytas išaušo ne tik rudeniškai spalvingas, bet ir žadantis įdomią turiningą dieną  – edukacinę išvyką po literatūrinę Suvalkiją.  Jau tapo tradicija Gimnazijos skyriuje kiekvieną rudenį organizuoti pamokas kitoje erdvėje. Šį kartą mokytojos Jurgita Schroeder ir Jolita Vičkačkienė mokinius pakvietė pakeliauti po gimtąsias krašto vietas ir geriau pažinti  Sūduvos kraštą, jo istoriją ir kultūrą, žymius žmones. Juk taip ugdoma meilė tėvynei – mūsų Lietuvai!

Pamokai kitoje erdvėje mokiniai ruošėsi iš anksto: prisiminė jau žinomus  faktus apie poetų S. Nėries, K. Bradūno gyvenimą, pasirinko gražiausių poetų posmų, kuriuos raiškiai skaitė poetų gimtinėse.  Paežerių dvare mokiniai susipažino su M. Žilinsko dailės kolekcija, kurią dvare demonstruoja Lietuvos nacionalinis muziejus. Dvaro oficinoje įrengtame kraštotyros muziejuje įdomu buvo pamatyti suvalkietiškos seklyčios baldus ir buities daiktus. Sudomino trijuose kambariuose įruošta muziejaus mecenatės, dailininkės M. B. Stankūnienės, dovanotų muziejinių vertybių ekspozicija: dailininkės asmeniniai daiktai, kūrybos pavyzdžiai, kelionių suvenyrai ir jos motinos tremties relikvijos.

Nepamirštama edukacinė pamoka vyko Ožkabaliuose –Jono Basanavičiaus tėviškėje. Ne tik klausėmės gidės pasakojimų, apžiūrėjome muziejaus ekspoziciją, bet ir dalyvavome proto mūšyje, kuriame visi klausimai buvo apie Joną Basanavičių. Pralaimėjusiųjų nebuvo – visi turėjo puikią progą prisiminti faktus apie signatarą, sužinoti ir daug naujo. Pamokoje patirtus įspūdžius vainikavo pasivaikčiojimas po Atgimimo ąžuolyną, kur dar kartą susimąstėme apie mūsų tautos istoriją, dvasinę stiprybę ir vienybę, siekiant Lietuvos nepriklausomybės.

Pamokos kitoje erdvėje  motyvuoja mokinius mokytis, padeda pažinti  gimtąjį kraštą, jo istoriją  ir kultūrą, tapti Lietuvos patriotais.

Return to top of page