Skip links

Darbo tarybos rinkimų rezultatai

Darbo tarybos rinkimų rezultatai

Spalio 25 d. vyko Darbo tarybos rinkimai.

Į Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybą renkami 5 nariai.
1.5. Teisę balsuoti turi 202 Marijampolės PRC darbuotojai.
1.6. Rinkimuose dalyvavusių skaičius – 126 darbuotojai. Išduotų biuletenių skaičius –
126 biuleteniai, nepanaudoti – 76 biuleteniai.
Marijampolės profesinio rengimo centro darbuotojų , balsavusių Darbo tarybos
rinkimuose procentas:
Kudirkos Naumiesčio skyriuje – 87,18%
Vilkaviškio skyriuje – 77,77 %
Marijampolėje, Centre – 47,58%
Viso balsavusių 62,38%.
Galiojančių biuletenių rasta – 125, Negaliojančių – 1 biuletenis.
Kiekvieno kandidato surinkti balsai:
Kandidatai, iškelti profesinės sąjungos:
1. Kazlauskienė Jūratė, matematikos mokytoja – 28;
2. Krupavičienė Aušra, profesijos mokytoja – 67;
3. Vaitkevičienė Audronė, profesijos mokytoja – 20.

Kandidatai, iškelti Centro darbuotojų:
1. Gaižauskaitė Vilma, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – 39;
2. Jurgilas Vidmantas, dirbtuvių vedėjas – 67;
3. Kančys Valdas, profesijos mokytojas – 25;
4. Katkevičius Vidmantas, instruktorius – 32;
5. Kygienė Dalė, profesijos mokytoja – 33;
6. Labačiauskas Mindaugas, profesijos mokytojas – 36;
7. Lelešienė Lina, valytoja – 34;
8. Mikolaitis Rolandas, buhalteris – 56;
9. Škarnaitė Romualda, sekretorė – 61.

Kandidatų, išrinktų į Darbo tarybą, sąrašas:
1. Krupavičienė Aušra;
2. Vidmantas Jurgilas;
3. Romualda Škarnaitė;
4. Rolandas Mikolaitis;
5. Vilma Gaižauskaitė.

Atsarginių Darbo tarybos narių sąrašas:
– iš profesinės sąjungos:
1. Jūratė Kazlauskienė;
2. Audronė Vaitkevičienė.
– iš Centro darbuotojų:
1. Mindaugas Labačiauskas;
2. Lina Lelešienė;
3. Dalė Kygienė;
4. Vidmantas Katkevičius;
5. Valdas Kančys.

Return to top of page