Skip links

Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime

Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime

Marijampolės profesinio rengimo centras prisideda prie tarptautinio projekto „Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime“ įgyvendinimo ir kviečia suaugusiųjų švietėjus, suaugusiųjų švietimo įstaigų administraciją užpildyti klausimyną:

http://www.iipc.lv/surv/index.php/394491/lang-lt

Erasmus + Strateginių partnerysčių projektą „Darnus požiūris į aplinką suaugusiųjų švietime”  įgyvendina šeši partneriai iš ES šalių (Nyderlandų,  Švedijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos), kurio tikslas – plėtoti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas, leidžiančias mokyti suaugusiuosius tvaraus vystymosi principų, sutelkiant dėmesį į mažesnį vartojimą, aktyvesnį judėjimą, sveiką gyvenimo būdą, aktyvų pilietiškumą, fizinę ir psichinę sveikatą bei gyvenimo kokybę. Šiuo tyrimu norime atskleisti suaugusiųjų švietėjų poreikius ir kompetencijas tvarumo srityje, todėl mums labai reikia jūsų pagalbos.

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.“

Return to top of page