Skip links

Direktoriaus patvirtintos 2021 m. profesinio mokymo lėšos vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą.

Direktoriaus patvirtintos 2021 m. profesinio mokymo lėšos vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą.
Return to top of page