Duonos ir pyrago gaminių kepėjas

Priimame mokytis (Marijampolėje)

· Po 10 klasių (profesija 11 – 12 gimnazijos klasės, programos trukmė 3 metai)

· Po 10/12 klasių(tik profesija, programos trukmė 1 metai)

· Turinčius pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 1 metai)

Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje

Programos paskirtis. Duonos ir pyrago gaminių kepėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam duonos ir pyrago kepėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai parinkti ir paruošti maisto produktus ir žaliavas duonos, pyrago ir kreminių gaminių gaminimui, gaminti duonos, pyrago ir kreminius gaminius ir juos patiekti.

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs duonos ir pyrago gaminių kepėjo kvalifikaciją galės dirbti kepyklėlėse, nedidelėse kavinėse, kurios prekiauja savo įmonėje pagamintais duonos ir pyrago gaminiais. Dirbant privalu dėvėti specialiuosius darbo drabužius, prisisegti skiriamąjį ženklą. Dirbama pamainomis. Dirbama prie aukštos temperatūros įrenginių, su elektros prietaisais. Darbe naudojami mechaniniai ir automatizuoti duonos ir pyrago gaminių įrenginiai, įrankiai ir priemonės, technologijos kortelės, elektrinė viryklė, valymo priemonės.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!