ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAI

Projektas profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimui

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) drauge su 6 sektorinio praktinio mokymo centrais: Alantos technologijų ir verslo mokykla, Joniškio žemės ūkio mokykla, Marijampolės profesinio rengimo centru, Plungės technologijų ir verslo mokykla, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru bei Šilutės profesinio mokymo centru įgyvendina projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.
Pagal projektą profesijos mokytojai tobulins technologines kompetencijas sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir pas pažangius darbdavius.
Marijampolės profesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus vedėja Vida Undzėnienė 2019 m gruodžio mėn. dalyvavo stažuotėje Prancūzijoje.
Projekto pradžia: 2017-07-04
Projekto pabaiga: 2020-01-04
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto ,,Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.2-ESFA-K-714 ,,Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra“.

 
2015 m. – 2017 m.

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis „Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyriaus pastato, esančio Būblelių k., Šakių raj., Kudirkos Naumiesčio sen., rekonstrukcijos darbai“ 2015 m. kovo 10 d. Nr. KKS-S-17(2015)  iki 2017-03-29.

 
2011 m. – 2015 m.

Centrinė projektų valdymo agentūra. „Žemės ūkio technologijų ir melioracijos (Kelių statybos/remonto) transporto darbuotojų sektorinių praktinio mokymo centrų sukūrimas bei praktinio mokymo plėtra Marijampolės profesinio rengimo centre“ Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-035.