Skip links

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė

2018 m. spalio mėn. 23d. ketvirtos ir penktos pamokos metu Informaciniame Centre įvyko renginys „Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės 2018-2019m kampanija saugi darbo vieta. Efektyvus pavojingų medžiagų valdymas.“, kuriame dalyvavo Vg18-1 gr. ir Pg18-1gr. grupių mokiniai. Profesijos mokytoja Laima Bartaškevičienė pristatė tokias Europos Sąjungoje aktualias esančias ir naujas RIZIKAS:

 • DSS ir Ekologinė statyba;
 • Legionella ir legionierių liga;
 • Odą jautrinančios medžiagos;
 • Kvėpavimo organus jautrinančios medžiagos.3D spausdinimas ir adityvioji gamyba;
 • Su mažos galios saulės energijos įrenginiais susijusi rizika darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • Nano dalelės;
 • Cheminių medžiagų pavojingumo naujos piktogramos.

Ypatinga su pavojingomis medžiagomis susijusi rizika gali kilti tam tikroms darbuotojų grupėms, kaip:

 • Moterys;
 • Jauni darbuotojai;
 • Laikinieji darbuotojai;
 • Nekvalifikuoti ir nepatyrę darbuotojai;
 • Valytojai ir rangovai.

 

Mokinių pasisakymai –  Andrėja, Brigita, Lineta, Karolina:

“Reikia saugotis cheminių medžiagų, jos yra pavojingos. Kampanija siekiama didinti informuotumą apie riziką, kuią darbo metu sukelia pavojingos medžiagos, ir skatinti rizikos prevenciją.

 Dirbant reikia turėti saugius darbo rūbus, kad veiksniai  kuo mažiau pakenktų mūsų sveikatai. Labai svarbu, kad  pirmenybė būtų teikiama tokiam darbui, kuriame siekiama pašalinti, pakeisti arba kontroliuoti rizikas. Darbe pavojingų medžiagų įkvėpimas gali iššaukti netgi mirtį.”

Return to top of page