Skip links

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena

Europos kalbų diena – rugsėjo 26-ąją švenčiama šventė, skirta Europos Sąjungos kalboms paminėti. Šios dienos tikslas – ugdyti pasididžiavimą savo gimtąja kalba ir literatūra, skatinti toleranciją ir sąmoningumą kitų kalbų ir kultūrų atžvilgiu, gerbti kalbų įvairovę. Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus kalbų mokytojos Jurgita Schroeder ir Jolita Vičkačkienė AMg21-2, KRg20-1, PBg20-1, ASMg20-1 grupių mokiniams vedė integruotą lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamoką: „Ką aš žinau apie Europos kalbų dieną? Mokytojos priminė, kad centro mokiniai ir mokytojai jau keletą metų aktyviai dalyvauja projekte MEPA, kurio tikslas gilinti žinias apie Europos Sąjungą. Integruotoje pamokoje mokiniai dalyvavo protų mūšyje apie ES, atliko aktyvias komandines užduotis. Įtrauki mokymosi aplinka ir interaktyvios užduotys išpildė mokinių ir mokytojų lūkesčius.

Rugsėjo 29 dieną Kudirkos Naumiesčio skyriuje IN gimnazijos klasės mokiniai pamokos metu paminėjo Europos kalbų dieną kartu su anglų kalbos mokytoja Edita Kaminickiene.
Pamokos tikslas: paskatinti mokytis kalbas, pažinti kitas šalis ir jų kultūras.
Pamokoje mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie kalbas, klausėsi ir bandė pakartoti kitomis kalbomis tariamus sakinius, žaidė visų mėgstamą „Kahoot!“ žaidimą, susijusį su Europos kalbų diena.
Džiaugiamės, kad visi mokiniai aktyviai dalyvavo pamokoje, buvo patenkinti prasminga pamoka ir tuo, kad mokytis kalbų ne tik reikalinga, bet ir įdomu.

Return to top of page