Skip links

Gautas projekto finansavimas

Gautas projekto finansavimas

Gautas finansavimas projektui ,,Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių praktinių įgūdžių įgijimas realioje darbo vietoje”. Projekto Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-01-0006

Projekto trukmė: 2020-10-01 – 2021-09-30

Finansavimas. Projektui įgyvendinti skiriama 328.335,97 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Marijampolės profesinio rengimo centras (toliau – Marijampolės PRC) – profesinio mokymo įstaiga, kurioje, atsižvelgiant į regiono ir Lietuvos poreikius, ruošiami kvalifikuoti specialistai darbo rinkai. Marijampolės PRC mokoma pagal formalias pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programas, kurias baigę asmenys įgyja kvalifikaciją. 30% mokymo programos skiriama teoriniam mokymui, 70% – praktiniam mokymui. Mokymas(-is) vykdomas mokykline arba pameistrystės forma. Reaguojant į darbo rinkos ir mokinių poreikius, siekiama, kad kuo daugiau mokinių rinktųsi mokymąsi pameistrystės forma. Projekto įgyvendinime dalyvauja 17 partnerių, susijusių su pagrindine projekto veikla – Marijampolės PRC mokinių mokymas pameistrystės forma. Partnerinėse įmonėse pameistrystės forma mokysis 63 pardavėjo, automobilių mechaniko, apdailininko, virėjo, slaugytojo padėjėjo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo, techninės priežiūros verslo darbuotojo mokiniai. Praktinis mokymas vyks pagal individualų iš anksto su įmone suderintą mokymo planą. 50% praktiniam mokymui skirto laiko pameistrys dirbs su meistro pagalba, 50% savarankiškai. Baigus modulį, modulio vertinime dalyvaus profesijos mokytojas, atsakingas už teorinį mokymą ir praktinio mokymo(si) stebėseną ir meistras, tiesiogiai atsakingas už praktinį mokymą. Baigęs programą ir išlaikęs asmens įgytų kompetencijų vertinimo egzaminus, mokinys įgis kvalifikaciją.

Return to top of page