Skip links

Gimnazijos skyriaus mokytojai švietimo inovacijų parodoje

Gimnazijos skyriaus mokytojai švietimo inovacijų parodoje

Lapkričio 23 dieną Gimnazijos skyriaus mokytojai dalyvavo 8-ojoje švietimo inovacijų parodoje  MOKYKLA 2018, svarbiausiame Lietuvos švietimo bendruomenės metų renginyje. Jame susitiko, mokėsi, diskutavo ir gerąja patirtimi dalijosi  švietimo centrų ir mokyklų vadovai,  mokytojai, mokiniai bei jų tėvai. Parodoje gyvai ir interaktyviai buvo  pristatomos ugdymo(si) metodikos, paslaugos švietimui, demonstruojamos naujausios mokymo(si) priemonės ir technologijos, aptariami mokyklose realiai veikiantys pavyzdžiai bei sėkmės istorijos.
Gimnazijos skyriaus mokytojai  parodoje MOKYKLA 2018 pasirinko įvairius renginius ir aktyviai juose dalyvavo, aplankė  ekspozicijas, susipažino su švietimo naujovėmis. Renginiuose buvo akcentuojama mintis, kad ateities mokyklai reikalingi kūrybiški ir profesionalūs mokytojai, gebantys ugdyti kokybiškai ir moderniai. Parodoje buvo deklaruojama, kad ateities mokykla yra savarankiška, suprantanti savo unikalumą ir gerai pažįstanti savo bendruomenę. atsižvelgianti į kiekvieno mokinio gebėjimus ir poreikius.
Centro Gimnazijos skyriaus mokytojai dalijosi išgirstomis naujienomis ir aptarė galimybes efektyviai pritaikyti įgytas žinias kasdieniniame darbe.

Gimnazijos skyriaus informacija

 

Return to top of page