Gimnazijos skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

Mokymo programa

El.paštas

Ambrazevičienė Ilona

Biologijos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Bankauskaitė- Šleinotienė Lina

Neformalaus švietimo grupės vadovė 

[email protected]

Barauskaitė Jolanta

Užsienio kalbos (vokiečių kalbos) vyresnioji mokytoja

[email protected]

Bogužaitė Raimonda

Chemijos mokytoja

[email protected]

Dzimijonienė Sigita

Biologijos mokytoja metodininkė

[email protected]

Gaižauskaitė Vilma

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

[email protected]

Grigaitienė Viktorija

Lietuvių kalbos mokytoja

[email protected]

Guogienė Laimutė

Geografijos mokytoja metodininkė

[email protected]

Janavičius Rolandas

Kūno kultūros mokytojas

[email protected]

Jočionienė Violeta

Matematikos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Kanapickas Algimantas

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

[email protected]

Kandrotienė Renata

Matematikos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Kazlauskienė Jūratė

Matematikos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Košubienė Eglė

Chemijos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Macijauskas Karolis

Informacinių technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas

[email protected]

Malinauskienė Daiva

Etikos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Mardosienė Neringa

Kūno kultūros mokytoja

[email protected]

Martinaitienė Ilona

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

[email protected]

Pliskus Justinas 

Muzikos nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytojas 

[email protected]

Puodžiūnienė Loreta

Dailės vyresnioji mokytoja

[email protected]

Schroeder Jurgita

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

[email protected]

Sėdaitienė Edita

Istorijos mokytoja metodininkė

[email protected]

Sveikatienė Virginija

Fizikos mokytoja metodininkė

[email protected]

Tamašauskienė Rūta

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė

[email protected]

Vičkačkienė Jolita

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė

[email protected]

Vosylienė Agnė

Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

[email protected]

Žaliauskaitė Jolanta

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja 

[email protected]

Žindžiūtė Rita

Užsienio kalbos (anglų) vyresnioji mokytoja 

[email protected]

Administracijos kontaktai: