GIMNAZIJOS SKYRIAUS MOKYTOJŲ KONTAKTAI

Ilona Ambrazevičienė

Dorinio ugdymo (etikos) ir biologijos mokytoja

ilona.ambrazeviciene@mprc.lt

Jolanta Barauskaitė

Užsienio kalbų (rusų) ir (vokiečių) mokytoja

jolanta.barauskaite@mprc.lt

Raimonda Bogužaitė

Chemijos mokytoja

raimonda.boguzaite@mprc.lt

Kandrotienė Renata

Matematikos mokytoja

renata.kandrotiene@mprc.lt

Sigita Dzimijonienė

Biologijos ir chemijos mokytoja

sigita.dzimijoniene@mprc.lt

Vilma Gaižauskaitė

  Lietuvių kalbos mokytoja

vilma.gaizauskaite@mprc.lt

Laimutė Guogienė

Geografijos mokytoja

laimute.guogiene@mprc.lt

Algimantas Kanapickas

Fizinio ugdymo mokytojas

algimantas.kanapickas@mprc.lt

Daiva Kasakaitienė

Muzikos mokytoja

daiva.kasakaitiene@mprc.lt

Jūratė Kazlauskienė

Matematikos mokytoja

jurate.kazlauskiene@mprc.lt

Lina Lelešienė

Dailės mokytoja

lina.lelesiene@mprc.lt

Karolis Macijauskas

Informacinių technologijų mokytojas

karolis.macijauskas@mprc.lt

Viktorija Grigaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

viktorija.grigaitiene@mprc.lt

Neringa Mardosienė

Fizinio ugdymo mokytoja

neringa.mardosiene@mprc.lt

Jurgita Schroeder

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

jurgita.schroeder@mprc.lt

Edita Sėdaitienė

Istorijos mokytoja

edita.sedaitiene@mprc.lt

Virginija Sveikatienė

Fizikos mokytoja

virginija.sveikatiene@mprc.lt

Vaida Šimkienė

Geografijos mokytoja

vaida.simkiene@mprc.lt

Rūta Tamašauskienė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

ruta.tamasauskiene@mprc.lt

Jolita Vičkačkienė

Užsienio kalbos (anglų) mokytoja

jolita.vickackiene@mprc.lt

Jolanta Žaliauskaitė

Anglų kalbos  mokytoja

jolanta.zaliauskaite@mprc.lt

Rita Žindžiūtė

Anglų kalbos  mokytoja

rita.zindziute@mprc.lt

 

Bendri kontaktai

Kontaktai