ERASMUS+

2021 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR.2021-1-LT01-KA121-VET-000011099

Projekto trukmė: 2021-09-01 iki 2022-11-30.
Dotacijos suma: 284 256,00 EUR
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Stažuočių šalys – Prancūzija, Ispanija, Lenkija, Danija, Italija, Latvija ir kt.
Stažuočių trukmė: nuo 7 dienų iki 1 mėnesio
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu. Taip pat bus taikoma ECVET kreditų sistem.

 
2020 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ IR ABSOLVENTŲ GEBĖJIMO MOKYTIS DARBINĖJE VEIKLOJE STIPRINIMAS” NR. 2020-1-LT01-KA102-077694


Projekto trukmė: 2020-12-01 – 2021-12-31
Dotacijos suma: 363 942 EUR
Projekto koordinatorius: Lietuvos darbdavių konfederacija
Projekto partneriai: 12 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.
Stažuočių šalys: Malta, Bulgarija, Kroatija, Rumunija, Vengrija
Stažuočių trukmė: 7 dienosprofesijos mokytojams, 3 mėnesiai – absolventams.
Projekto tikslas – stiprinti profesinio mokymo indėlį į verslo įmonių kuriamos pridėtinės vertės didinimą vadovaujantis darnaus vystymosi principais.
Stiprinti PMĮ absolventų technologines, mokymosi mokytis veikloje, verslumo, karjeros valdymo ir ekologines kompetencijas bei tobulinti jų praktinius informacinių technologijų panaudojimo įgūdžius. Sudaryti galimybę profesijos mokytojams tobulinti technologines, mokymosi mokytis veikloje ir ekologines kompetencijas.
Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu.

 
2020 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO MOBILUMO PROJEKTAS ,,ATRASK SAVE EUROPOJE“ NR. 2020-1-LT01KA102-07761


Projekto trukmė: 2020-11-01-2022-10-31
Dotacijos suma: 149.952,00 eurų
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Projekto partneriai:
Accademia europea di Firenze, Italija;
New service, Italija;
BERLINK ETN GMBH, Vokietija;
Raahen Koulutuskuntayhtymä, Suomija;
Esprominho, Portugalija;
Aizkraukles Profesionala Vidusskola, Latvija;
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS, Estija;
EURL ARISTOTE, Prancūzija;
TEMIS EDUCATION, Tenerifė (Ispanija).
Stažuočių trukmė: 30 dienų – mokiniams; 12 dienų – profesijos mokytojams ir darbuotojams
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį.
Projekte dalyvaus 6 specialybių mokiniai: 6 virėjo, 6 padavėjo/barmeno, 8 kelininko, 6 automobilių mechaniko, 6 kirpėjo ir 6 apdailininko specialybių mokiniai;
6 specialybių mokytojai: 2 virėjo, 2 automobilių mechaniko, 1 floristo, 1 kirpėjo, 2 padavėjų/barmeno ir 2 apdailininko specialybių mokytojai;
6 personalo darbuotojai gilins žinias pameistrystėje.
Projekto rezultatai – 40 mokinių ir 16 mokytojų bei darbuotojų, įgiję savo profesinėje srityje naujų žinių ir įgūdžių, pasidalinantys savo patirtimi su centro bendruomene, užsienio ir socialiniais partneriais, potencialiais darbdaviais baigiamajame tarptautiniame renginyje – konferencijoje. Virėjo specialybės mokytojai ir mokiniai praturtins vaišių stalą suomiškais ir itališkais patiekalais, kuriuos gamins atviroje parodomoje pamokoje. Numatoma dar viena nauja ir naudinga veikla, atvykstamasis Italijos šefo vizitas. Jis praves mokymus ir pagilins centro bendruomenės žinias itališkų patiekalų gaminime. Įgyvendinto projekto ,,Tarptautiška patirtis-tavo sėkminga ateitis“ sukurta virtuali receptų knyga ,,Europos šalių patiekalai“ internetinėje centro svetainėje bus papildyta naujais itališkais ir suomiškais patiekalų bei gėrimų receptais.
Projekto dalyvių įgyti mokymosi rezultatai bus pripažinti ir įvertinti Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu, o taip pat taikysime ECVET mokymo kreditų sistemą kelininko ir automobilių mechaniko specialybių mokiniams.

 
2020 – 2022 ERASMUS+ MOKYKLŲ MAINŲ PARTNERYSČIŲ (KA229) PROJEKTAS ,,IŠMANUS ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS IŠMANIŲ MOKYKLŲ GRUPĖJE” (“SMART WASTE MANAGEMENT FOR SMARTER CLUSTER SCHOOLS”) NR.2020-1-R001-KA229-079971_5

Projekto trukmė: 2020 -10-01 – 2022-08-31
Projekto koordinatorius: Colegiul National ,, Liviu Rebreanu” Bistrita, Rumunija
Projekte dalyvaujančios mokyklos:  
Gymnasia Anoixis, Graikija
Prof. Muharrem Ergin Ortaokulu, Turkija
Primary school ,, Vladimir Nazor” Ploce, Kroatija
Scoala Gimnaziala Romuli, Rumunija
Klasterinės mokyklos:
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija, Lietuva
Marijampolės Profesinio Rengimo Centras, Lietuva
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, Lietuva
Projekto tikslai: 
Sukurti klasterinį mokyklų bendravimą, kuris padėtų joms augti ir gerinti bendruomenės sveikatą;​Gerinti klasterinės partnerystės kompetencijas;​ Ugdyti pagrindinius gebėjimus ir savarankiško gyvenimo įgūdžius;​ Ugdyti atsakingumą ir pilietiškumą;​ Ugdyti išmanią atliekų panaudojimo strategiją (rinkimas, mažinimas, perdirbimas, rūšiavimas, perkūrimas ir įvertinimas iš naujo)​.
Laukiamas rezultatas: 
Sukurta mokykloje aplinka, kuri leidžia jaustis kaip namie, apsuptam meilės, rūpesčio ir pagarbos, pažadinta mokinių asmenybė ir atsakomybė, kuri yra perkelta į kiekvieno namus ir visuomenę. Kalbant apie viso gyvenimo mokymosi perspektyvą, sukurtas planas augimui, kuris sumažino žmogaus sveikatai neigiamus poveikius, atkūrė gamtos balansą ir jos grožį, įgyvendintas klasterinis darbo būdas. Žmogaus sveikata, nuolatinis vystymasis, žiedinė ekonomika, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimas yra bendras visų mokyklų, kurios atstovauja gyvybę, tikslas.
Bendros veiklos: 
Klasterinės mokyklos dalyvaus bendrose projekto veiklose kartu su centrine mokykla (Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija), t.y. seminarai, dirbtuvės, iniciatyvos, eTwinning platforma, ir tiesiogiai dalyvaus mobilumo dalyje, kai projekto partneriai lankysis Lietuvoje (2021-11-23/26).

 
2020 – 2022 Erasmus+ mokyklų mainų partnerysčių (KA229) projektas “Digital ambassadors of cultural heritage” (Skaitmeniniai kultūrinio paveldo ambasadoriai) Nr.2020-1-TR01-KA229-093487_5


Projekto koordinatorius: Hasan Ali Yucel Anadolu Lisesi, Turkija
Projekto partneriai:
Marijampolės profesinio rengimo centras, Lietuva;
Bursa Anadolu Lisesi Liceul Tehnologic de Electronica si, Turkija;
Telecomunicatii „Gheorghe Marzescu“ lasi, Rumunija;
Agrupamento de Escolas de Mangualde, Portugalija;
Aizkraukles Profesionala vidusskola, Latvija.
Projekto trukmė: 2020-09-01 – 2022-08-31
Projekto tikslas – padėti mokiniams suvokti miesto, kuriame jie gyvena, turtingumą, įgyti žinių ir jautrumo gamtos ir kultūros paveldo apsaugai, ugdyti kultūrinio identiteto, protekcionizmo ir urbanistinio supratimo jausmą, skatinti atrasti, domėtis, naudotis Europos kultūros paveldu ir sustiprinti priklausymo Europos Sąjungai jausmą.
Projekto ir tarptautinių susitikimų metu bus stiprinamas mokinių kultūrinio paveldo suvokimas, kuris šiais laikais yra labai svarbus norint jaustis vienybės dalimi. Kultūros paveldas yra lobis, pasakojantis visuomenės nariams apie jų bendrą praeitį ir stiprinantis solidarumo, tolerancijos bei vienybės jausmą. Tai užtikrina žmonių istorijoje sukauptų patirčių ir tradicijų tęstinumą ir teisingą ateities kūrimą. Projekto komanda sutelkė dėmesį į „Europos kultūros paveldo veiksmų planą“, vieną iš penkių veiklos sričių „Kultūros paveldas – stipresnei pasaulinei partnerystei: tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. Projekto metu partneriai palygins kultūros, tradicijų ir gyvenimo būdo panašumus ir skirtumus, rasti vienybės Europos įvairovėje.
Šiandieninis švietimas turi būti naujoviškesnis, pritraukiantis jaunimo dėmesį, o tai neatsiejama nuo išmaniųjų technologijų, pavyzdžiui, mobiliųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ar V-R akinių. Projekto metu derinsime skaitmeninį ir žaidybišką metodus didinant supratimą apie kultūros paveldą ypač tarp jaunosios kartos.
Projekto rezultatai – sukurti skaitmeniniai žemėlapiai, kuriuos bus galima įsidiegti mobiliuosiuose telefonuose pagerins geografinių vietų paieškos ar žemėlapių skaitymo įgūdžius. Skaitmeniniai žaidimai, stalo žaidimai, video klipas pagerins mokinių skaičiavimo ir kalbos įgūdžius. Sukurtas skaitmeninis Unesco paveldo vaizdo įrašas, skirtas V-R akiniams, leis įsijausti ir pasinerti į virtualų pasaulį.
Mokytojai ir mokiniai bendraus ir bendradarbiaus tarptautinėje platformoje, formuodami grupes tarptautinių susitikimų metu.

Projekto internetinė svetainė.

 
2020 – 2021 Erasmus+ programos 1 pagrindinio veiksmo mobilumo projektas ,,Erasmus keliai veda į sėkmę“ Nr. 2020-1-LT01KA102-077528


Projekto koordinatorius – Jonavos politechnikos mokykla
Lietuvos partneriai: Marijampolės profesinio rengimo centras, Kelmės profesinio rengimo centras
Projekto trukmė: 2020-10-01 – 2022-09-30
Vizitų trukmė: 12 dienų
Stažuotės šalys: Lenkija, Austrija, Ispanija
Dalyviai: 18 mokytojų (po 6 asmenis iš kiekvienos mokymo įstaigos)
Projekto tikslai – perimti europinę patirtį, pritaikant ją Lietuvos profesinio mokymo įstaigose, padedant kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą bei kokybę, inovatyvių mokymo metodų taikymą praktikoje ir populiarinti profesinį mokymąsi jaunimo tarpe.
Projekto rezultatai – bus parengtos rekomendacijos apie profesinio mokymo ypatumus, naudą bei perspektyvas populiarinant profesinį mokymą Ispanijos, Austrijos ir Lenkijos profesinio mokymo įstaigose, kurios bus pristatytos sklaidos konferencijoje. Tikimasi, jog šių užsienio šalių patirtis numatys pokyčius Lietuvos profesinio mokymo įstaigose.
Projekte dalyvaus penkių specialybių profesijos mokytojai. Projekto metu dalyviai vystys europinio bendravimo ir bendradarbiavimo praktinius įgūdžius, tobulins kalbinius, bendrakultūrinius, profesinius ir asmeninius gebėjimus.

 
2019 – 2022 Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektas „Parama sunkumus patiriantiems mokiniams“ (ISWEB) Nr. 2019-1-FR01-KA229-062314_4

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2022-02-28
Koordinatorius – Toulouse-Lautrec Lycee (Prancūzija)
Partneriai:
1.College Louisa Paulin (Prancūzija)
2.EPRALIMA(Portugalija)
3.Marijampolės PRC (Lietuva)
4.Zalima (Ispanija)
Pagrindiniai projekto tikslai  – mokinių iškritimo prevencija. Projekto metu reikės sukurti ir pateikti sprendimų būdus mokiniams, patiriantiems sunkumus bei sukurti metodinę medžiagą ir priemones, padedančias mokytojams, kurie dirba su sunkumus patiriančiais mokiniais.
Pagrindinės numatomos veiklos:
Mokinių grupių formavimas Gimnazijos, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose, mokinių iškritimo situacijos analizė, projekto logotipo kūrimas ir konkursas, filmuko/skaidrių apie konkursą kūrimas, FB grupės sukūrimas.
Projekte galima ir kitokia veikla, kuri gali padėti mokiniams domėtis mokykla ir mokslais, pvz. pokalbiai su psichologais, įdomiais žmonėmis, edukacinės išvykos, kūrybinės dirbtuvės ir kt.
Pirmasis tarptautinis  susitikimas įvyko Marijampolės PRC.  Jame dalyvavo projekto darbo grupės iš Prancūzijos, Ispanijos ir Portugalijos.
Antrasis tarptautinis susitikimas vyks Ispanijoje 2021 m. kovo 21-26 d., trečiasis tarptautinis susitikimas vyks Portugalijoje 2021 m. lapkritį ir paskutinis tarptautinis susitikimas vyks Prancūzijoje 2022 m. vasario mėnesį. Tarptautiniuose susitikimuose dalyvaus 19 mūsų centro mokytojų ir mokinių.
Galutiniai projekto produktai:
ISWEB tinklapis
Elektroninė „Gerosios praktikos“ knyga

,,ISWEB” veiklos planas
,,ISWEB”  projekto ataskaita     

Papildoma literatūra
Metodinė priemonė socialiniams pedagogams

Išsamiau apie projekto nuveiktas veiklas skaitykite čia:

https://mprc.lt/projekto-isweb-veiklose-dalyvauja-180-mokiniu/

https://mprc.lt/aptartas-naujas-tarptautinis-projektas-o-sveciai-supazindinti-su-lietuva/

https://mprc.lt/gimnazijos-skyriuje-tesiasi-projekto-isweb-veiklos-siandien-vyko-logotipo-kurybines-dirbtuves/

https://mprc.lt/aptartas-naujas-tarptautinis-projektas/

 
 
2019 – 2021 Erasmus+ programos projektas „Profesijos mokymo metodų modernizavimas, remiantis ES patirtimi“

Projekto trukmė: 2019-09-01 – 2021-02-28
Koordinatorius: Marijampolės PRC
Lietuvos partneriai: Jonavos politechnikos mokykla, Tauragės PRC
Užsienio partneriai: BRAHE (Suomija) Academia europea di Firenze (Italija), Berlink ETN Gmbh (Vokietija) Temis Education (Ispanija). Stažuočių trukmė  12 dienų.
Dalyviai: Projekte dalyvauja penkių specialybių mokytojai.
Konsorciumas, kurį sudaro Marijampolės profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla ir Tauragės profesinio rengimo centras, planuoja siųsti į stažuotes 30 dalyvių. Komandos, kurias sudarys po 6 šių mokyklų mokytojus,  vyks į tokias stažuotes: automobilių mechanikų mokytojai – į Vokietiją, kompiuterių specialistai ir IT mokytojai- į Suomiją, apdailininkų/statybininkų mokytojai stažuosis Ispanijoje (Tenerifė), virėjų mokytojai- Suomijoje ir padavėjų specialybės mokytojai Italijoje (Florencija). Šios veiklos prisidės prie mokytojų profesinių kompetencijų, naujų mokymo metodų ar įrankių, tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų tobulinimo, europinės dimensijos plėtros, mokymo ir mokymosi procesų organizavimo tobulinimo.