ERASMUS+

2023 – 2024 METŲ ,,ERASMUS+“ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR.2023-1-LT01-KA121-VET-000132444

Projekto trukmė: 2023-06-01 iki 2024-08-31.
Dotacijos suma: 288 072,00 EUR
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Stažuočių šalys: Europos Sąjungos šalys
Stažuočių trukmė: nuo 7 dienų iki 1 mėnesio
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu. Taip pat bus taikoma ECVET kreditų sistema.

Numatomos veiklos: trumpalaikiai profesinio mokymo besimokančiųjų mokymosi mobilumai, dalyvavimas profesinio meistriškumo konkursuose, profesijos mokytojų/administracijos darbuotojų darbo stebėjimo vizitai, kursai ir mokymasis, kviestinio eksperto vizitas.

2021 – 2022 ERASMUS+ PROGRAMOS 1 PAGRINDINIO VEIKSMO PROFESINIO MOKYMO MOBILUMO PROJEKTAS NR.2021-1-LT01-KA121-VET-000011099

Projekto trukmė: 2021-09-01 iki 2023-08-31.
Dotacijos suma: 284 256,00 EUR
Projekto koordinatorius: Marijampolės PRC
Stažuočių šalys – Prancūzija, Ispanija, Lenkija, Danija, Italija, Sicilija, Latvija, Kipras ir kt.
Stažuočių trukmė: nuo 7 dienų iki 1 mėnesio
Projekto tikslas – tobulinti mokytojų, mokinių ir personalo darbuotojų profesines kompetencijas, remiantis užsienio šalių patirtimi. Projektas padės įgyti tarptautinių ir tarpkultūrinių kompetencijų, pagerinti bendruosius gebėjimus (skaitmeninį raštingumą, verslumą, kūrybiškumą), patobulinti kalbinius ir socialinius įgūdžius, mažinti socialinę atskirtį, didinti įtrauktį, ugdyti darnaus vystymosi principus.

Projekto dalyvių įgytos kompetencijos bus pripažintos ir įvertintos Europass mobilumo dokumentu, stažuotės sertifikatu. Taip pat bus taikoma ECVET kreditų sistema.

/*54745756836*/