Skip links

Išrinkta Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo taryba

Išrinkta Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo taryba

Vadovaujantis naujai patvirtintu Darbo kodeksu 2018 m. birželio 15 d. įvyko Centro Darbo tarybos rinkimai. Iš viso buvo pasiūlyta 14 kandidatų. Rinkimuose iš 226 darbuotojų dalyvavo 147, arba 65,04  proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Rinkimai pripažįstami įvykusiais.

Į Darbo tarybą išrinkti 5 nariai, surinkę daugiausiai balsų:

 

NARIŲ, IŠRINKTŲ Į DARBO TARYBĄ SĄRAŠAS:

  1. Krupavičienė Aušra – profesijos mokytoja, gavo 69 balsus (mokytojų profesinės sąjungos (pagal Darbo kodekso 171 straipsnio 5 dalį) pasiūlyta kandidatė;
  2. Mikolaitis Rolandas – buhalteris, gavo 64 balsus;
  3. Mockevičiūtė Irma – ekonomistė, gavo 62 balsus;
  4. Jurgilas Vidmantas – dirbtuvių vedėjas, gavo 62 balsus;
  5. Andriukevičius Martynas – profesijos mokytojas, gavo 50 balsų.

 

Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybos rinkimų komisija

Return to top of page