Skip links

Išvyka į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyną

Išvyka į Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyną

Kovo 27 dieną  Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus dorinio ugdymo mokytojos ir Vg17-1, PBg17-1, PVg 17-1 grupės merginos, artėjant Kristaus prisikėlimo šventei – Velykoms, vyko į Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuolyną. Sesuo Viktorija pokalbio prie arbatos puodelio metu pasakojo mums apie Velykų slėpinio prasmę. Taip pat klausėmės įdomaus  sesės liudijimo apie vienuolinį pašaukimą, gyvenimą, veiklas. Merginos uždavė įvairiausius klausimus apie tai, ką reiškia būti pašauktam mylėti ir tarnauti, kaip atspindėti Kristų savo gyvenime, ką reiškia gailestingumas.

Šios vienuolijos seserys dirba su seneliais, ligoniais, žmonėmis, neturinčiais namų arba gyvenančiais skurde. Sesuo Janina labai įdomiai pasakojo apie vienuolijos įsteigtus senelių namus, gyventojų kasdienybę, jų poreikius, priežiūrą. Aplankėme senelius, dalijomės Velykų džiaugsmu įteikdami dovanėles. Viešnagę užbaigėme bendra malda senelių namų koplytėlėje.

 R. Tamašauskienė, tikybos mokytoja metodininkė ir I. Ambrazevičienė, etikos vyresnioji mokytoja

 

Return to top of page