Skip links

Įvyko Marijampolės PRC profesinės organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Įvyko Marijampolės PRC profesinės organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

2021-09-23 dieną įvyko Marijampolės profesinio rengimo centro profesinės organizacijos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Profesinės organizacijos pirmininkė Aušra Krupavičienė, pristatydama veiklos ataskaitą, paminėjo, kad 2000-10-04 dieną  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Marijampolės miesto pirmininkų taryboje įregistruota Marijampolės profesinio rengimo centro profesinė organizacija.

Į šią organizaciją,  norėdami aktyviau ginti savo profesines, ekonomines bei socialines teises yra susibūrę aštuoniolika centro darbuotojų. Šiais metais į organizacijos veiklą įsitraukė du nauji nariai. Pirmininkė pasidžiaugė, kad nuo pirmų  profesinės organizacijos įkūrimo dienų susiklostė konstruktyvus bendradarbiavimas su MPRC administracija, iškilusios problemos buvo sprendžiamos diskusijų, derybų metu.

Patvirtinus veiklos ataskaitą, dviejų metų kadencijos laikotarpiui, buvo renkamas profesinės organizacijos pirmininkas. Surinkusi balsų daugumą,  Marijampolės profesinio rengimo centro profesinės organizacijos pirmininke, perrinkta Aušra Krupavičienė.

Susirinkime svečio teisėmis dalyvavo Marijampolės PRC direktorius. Jis pakomentavo darbo apmokėjimo centre tvarką ir atsakė į pateiktus klausimus.

Susirinkime įvyko ir kandidatų į darbo tarybą rinkimas. A. Krupavičienė akcentavo, kad pagal Darbo kodeksą, Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Kandidatais į Darbo tarybą pasiūlyta: Aušra Krupavičienė, Jūratė Kazlauskienė ir Audronė Vaitkevičienė.

Return to top of page