KITI PROJEKTAI

Projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Marijampolės profesinio rengimo centras 2019 – 2020 mokslo metais dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.
Už projekto įgyvendinimą centre atsako vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizuoja renginius, veda pamokas ir atlieka kitus darbus, susijusius su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.
 
Ar žalingi įpročiai tavo draugai?

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius 2019 m. rugsėjo – gruodžio mėn. įgyvendino Vilkaviškio savivaldybės finansuojamą prevencinį projektą „Ar žalingi įpročiai  tavo draugai?”.
Projekto tikslas: organizuoti, įgyvendinti ir tobulinti veiksmingas žalingų įpročių prevencijos priemones, kurios formuotų mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei sveikatos įgūdžius, padėtų sveikai gyventi, kurti, sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius.
Projekto metu buvo paruošta informacinė  medžiaga tėvams/globėjams apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, atliktas tyrimas „Rūkymo paplitimas skyriuje”, buvo įruoštas stendas „Žalingiems įpročiams mokykloje – NE”, vyko renginiai „Šiaurietiškas ėjimas“, bendras renginys su Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos kinologais, Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti skirtas renginys „Cigaretėms – NE. Obuolys vietoj cigaretės“, protų mūšis – viktorina „AIDS – geriau žinoti“, viktorina „Laimingi žmonės nerūko“, paskaitos ir kt.
Projekto metu buvo ugdoma sveika gyvensena, mokiniai skatinami fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį, buvo formuojamos nuostatos ir vertybės, kurios stiprina mokinių ryžtą sveikai gyventi.

 
ATVIROJI JAUNIMO ERDVĖ

Siekiant pagerinti aplinką jaunimui Marijampolės profesinio rengimo centre įkurta atviroji jaunimo erdvė. Marijampolės profesinio rengimo centro atvirosios jaunimo erdvės tikslas – teikti socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą jaunimui ir tuo pačiu įtraukti niekur nesimokantį, nedirbantį, nemotyvuotą jaunimą į atvirosios jaunimo erdvės veiklos organizatorių veiklas, ugdyti jų socialinius įgūdžius ir saviraišką. Ši erdvė atkreips dėmesį į esmines jaunuolių problemas, tokias kaip alkoholizmas, rūkymas, užimtumo stoka, ir, žinoma, leis ugdyti socialinius įgūdžius, neformalių užsiėmimų būdu šviesti ir mokyti atvirojoje jaunimo erdvėje besilankantį jaunimą.
Šio projekto dėka, buvo įsigytas žaidimas „Stalo futbolas“ aktyviam sportiniam užsiėmimui. Tai skatina ir ugdo aktyvesnį komandinį darbą ir bendravimą jaunimo tarpe. Pastoviems erdvės lankytojams reikėjo sukurti neformalią ugdančią aplinką bendravimui bei pedagoginėms, socialinėms ir psichologinėms specialistų konsultacijoms. Įrengtas informacinis kampelis, kuriame patalpinta visa aktuali informacija, knygos ir kiti spaudos darbai. Taip pat siekiant, kad skaitymas, konsultacijos, pasišnekučiavimas su bendraminčiais būtų malonesnis ir patogesnis įsigyti 4 sėdmaišiai. Ši erdvė aktyviai naudojama įvairiems meniniams, sportiniams užsiėmimams bei mokymams, kurie tampa terapija negatyvios gyvenimo patirties turintiems jaunuoliams.
Projekto rėmėjas – Marijampolės savivaldybė.
Projektui buvo skirta 500 eur.
Projektas įgyvendintas  2019 m. gruodžio mėnesį.

 
„Lauko sporto aikštelės tvarkymas ir atnaujinimas“

Marijampolės profesinio rengimo centro sporto klubas „Viktorija“ pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” nuo 2019 09 01 iki 2019 12 20 įgyvendino projektą „Lauko sporto aikštelės tvarkymas ir atnaujinimas“. Projekto tikslas – skatinti bendruomenės sveikatingumą atnaujinant lauko treniruoklių aikštelę. Atnaujintoje treniruoklių aikštelėje sukurta aktyvios fizinės veiklos vieta visiems Marijampolės miesto, o ypač Degučių seniūnijos Parko gatvės gyventojams bei besimokantiems aplinkinėse ugdymo įstaigose, sportuoti, pagerinti sveikos gyvensenos įgūdžius, didinti jaunimo užimtumą ir aktyviai leisti laisvalaikį.
Projekto trukmė –  2019-09-01 – 2019-12-20
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projekto vertė -6133 eur.