KITI PROJEKTAI

Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamas projektas „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas Marijampolės profesinio rengimo centro pastatuose“

Projekto tikslas – įrengti saulės fotovoltinę elektrinę, kurios pagaminta elektros energija būtų panaudojama vidaus reikmėms. Įrengus naują saulės fotovoltinę elektrinę bus užtikrinami aplinkosauginiai reikalavimai, sumažės neigiamas poveikis aplinkai (į atmosferą išmetamo CO2 kieko sumažinimas), sumažės energijos sąnaudos ir išlaidos už elektrą, o sutaupytos lėšos bus skiriamos tiesioginei veiklai ir paslaugų kokybės gerinimui.

Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė bus naudojama ne mažiau kaip 20 metų ir leis pasigaminti dalį reikalingos įstaigai elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės), o taip pat leis kontroliuoti bei pasiekti optimalų elektros energijos suvartojimą.

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 150.042,35 eurų.
Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūra.

 
SPORTAS-SVEIKATINGUMUI STIPRINTI

Projekto tikslas – sukurti sąlygas jaunimo ir bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui, sveikos gyvensenos per kūno kultūrą ir sportą populiarinimui. Projekto metu bus atnaujinta ir papildyta Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių sporto salių inventorius ir įranga.
Įsigijus reikiamo sporto inventoriaus Marijampolės profesinio rengimo centras aktyviau plėtos sportines veiklas. Reguliariai Marijampolės profesiniame centre vyks nemokami įvairių sporto šakų užsiėmimai įtraukiantys centro ir miesto bendruomenę į aktyvias sportines veiklas. Merginų/moterų aerobikos užsiėmimai skatins sportuoti šią socialiai jautrią grupę, turinčią viršvorio, koordinacijos bei laikysenos problemų. Visoms amžiaus grupėms skirtos funkcinės treniruotės su funkciniais diržais, kurių metu bus galima atlikti iki 500 įvairiausių fizinių pratimų, skatins centro mokinius ir bendruomenės narius drauge leisti laiką užsiimant aktyvia fizine veikla. Kūno ir dvasios pusiausvyrai atgauti vyks jogos, gimnastikos, rytų kovos menų ir kvėpavimo užsiėmimai bei autogeninės treniruotės. Suaugusiųjų sveikatai palaikyti bus itin naudingi kardio ir kiti treniruokliai. Moderni treniruoklių sienelė suteiks galimybę jaunimui lavinti jėgą, vikrumą, ištvermę bei viso kūno raumenis. Jaunuolių darbas su svarmenimis, padės pasirengti sunkiosios atletikos pratyboms ir varžyboms. Negalią ir specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai ir miesto bendruomenės nariai, užsiimdami bendra kūno kultūros veikla, dalyvaus treniruotėse, varžybose.
Projekto trukmė  – 2019-06-03 – 2022-08-31
Projekto rėmėjas:  Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Finansavimas: projektui įgyvendinti skirta 22300 eur.

 
Projektas „GAUDYK VĖJĄ – RASKI MENĄ!”

Projekto tikslas: Skatinti kūrybines iniciatyvas Marijampolės savivaldybėje, kuriant naujus bendradarbiavimo tinklus tarp organizacijų, profesionalių menininkų, bendruomenės mėgėjų meno kūrėjų bei suteikiant profesines specialybes įgyjančiam jaunimui galimybę pažinti šiuolaikinio meno formas ir savo rankomis prisidėti prie miesto įvaizdžio formavimo ir dvasinio bei emocinio gerbūvio. Kinetinės skulptūros ir gatvės meno kūriniai Marijampolės profesinio rengimo centro teritorijoje esančiame dendrologiniame parke taptų nauja, patrauklia ir savita rekreacine erdve miestelėnams, centro mokiniams, vietos gyventojams, erdve formuojančia socialinę atskirtį patiriančio jaunimo bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mentalitetą. Teigiamas meno poveikis, aktyvi ir įtrauki kūrybinė veikla įgalins darbininkiškas profesijas įgyjantį jaunimą ir jaunuosius bei vyresniuosius meno kūrėjus nevaržomai atsiskleisti, mąstyti kūrybiškai, kas itin aktualiu šiuolaikiniame pasaulyje. Profesionalų vedamos edukacinės dirbtuvės ir Marijampolės profesinio rengimo techninė bazė padės sukurti tiek profesionalius, tiek ir mėgėjiškus meno kūrinius.
Projekto partneriai: Marijampolės meno mokykla, Marijampolės kultūros centras
Projekto trukmė – nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki lapkričio 31 d.
Finansavimas. Projektas finansuojamas Lietuvos Kultūros tarybos, kuriam skiriama 3410 eur.

 
Projektas ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“
Mokyklos – Europos parlamento ambasadorės - Kauno Varpo gimnazijaKauno Varpo gimnazija | Page 2

Marijampolės profesinio rengimo centras 2020 – 2021 mokslo metais dalyvauja projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (toliau – MEPA). Projekto tikslas – skatinti mokyklos bendruomenės aktyvų domėjimąsi Europos Sąjungos sprendimais ir aktualijomis, o ypač Europos Parlamento vaidmeniu Europos demokratijoje ir suteikti moksleiviams didesnį supratimą apie Europos parlamentinę demokratiją, Europos Sąjungą ir prisijungti prie Europos Sąjungos mokyklų tinklo.

Už projekto įgyvendinimą centre atsako vyresnieji ambasadoriai – mokytojai ir jaunesnieji ambasadoriai aktyvūs moksleiviai, kurie organizuoja renginius, veda pamokas ir atlieka kitus darbus, susijusius su projektu.
Geriausiai MEPA projekte pasirodžiusios mokyklos įtraukiamos į MEPA tinklą Lietuvoje, gauna tai patvirtinančią lentelę ir diplomus bei yra kviečiamos į mokomuosius seminarus mokytojams Lietuvoje bei varžosi dėl skatinamųjų prizų (kelionių):

  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų moksleiviai kviečiami į MEPA projekto Euroscola renginį Strasbūre.
  • Geriausiai pasirodžiusių mokyklų mokytojai kviečiami į MEPA tinklo seminarus Briuselyje.
 
SALDI SVAJONĖ

Marijampolės profesinio rengimo centras įgyvendina projektą „Saldi svajonė“.
Šis projektas skirtas apdailininko statybininko specialybės mokiniams profesinio kūrybiškumo ugdymui. Projekto metu naudojant apdailos medžiagas (gruntai, glaistai, dažai ir kt.) ant didelių drobių bus sukurti 25 paveikslai, kurių tema – konditeriniai gaminiai. Paroda bus pristatoma 2021 m. gegužės  29 d. Cukriniame festivalyje, o vėliau eksponuojama Marijampolės profesinio rengimo centre bei kitose erdvėse.

 
Anglų kalbos tarptautinis internetinis projektas “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus mokiniai dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 44 ugdymo institucijos. Visos mokyklos yra suskirstytos į 11 grupių, kurias susidaro 4 mokinių komandos. Kiekviena grupė kuria vieną istoriją. Skirtingų mokyklų mokiniai turi parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.
Gegužės – birželio mėnesiais bus išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Knyga bus patalpinta internetinėje erdvėje. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda tobulinti ne tik dalykines žinias, moko dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai leisti laiką mokykloje.