Skip links

Gimnazijos skyrius

Eil. Nr. Vardas pavardė Dėstomas dalykas

 

El. paštas
1. Ilona Ambrazevičienė Dorinio ugdymo (etikos) vyresnioji mokytoja ir biologijos vyresnioji mokytoja ilona.ambrazeviciene@mprc.lt
2. Jolanta Barauskaitė Užsienio kalbų (rusų) mokytoja ir (vokiečių) vyresnioji mokytoja olanta.barauskaite@mprc.lt
3. Raimonda Bogužaitė Chemijos mokytoja raimonda.boguzaite@mprc.lt
4. Kandrotienė Renata

 

Matematikos vyresnioji mokytoja renata.kandrotiene@mprc.lt
5. Sigita Dzimijonienė Biologijos mokytoja metodininkė ir chemijos mokytoja sigita.dzimijoniene@mprc.lt
6. Vilma Gaižauskaitė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė vilma.gaizauskaite@mprc.lt
7. Laimutė Guogienė Geografijos mokytoja metodininkė laimute.guogiene@mprc.lt
8. Algimantas Kanapickas Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas algimantas.kanapickas@mprc.lt
9. Daiva Kasakaitienė Muzikos mokytoja daiva.kasakaitiene@mprc.lt
10. Jūratė Kazlauskienė Matematikos vyresnioji mokytoja jurate.kazlauskiene@mprc.lt
11. Lina Lelešienė Dailės mokytoja lina.lelesiene@mprc.lt
12. Karolis Macijauskas Informacinių technologijų mokytojas karolis.macijauskas@mprc.lt
13. Viktorija Grigaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja viktorija.grigaitiene@mprc.lt
14. Neringa Mardosienė Fizinio ugdymo mokytoja neringa.mardosiene@mprc.lt
15. Jurgita Schroeder Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė jurgita.schreoder@mprc.lt

 

16. Edita Sėdaitienė Istorijos mokytoja metodininkė                 edita.sedaitiene@mprc.lt
17. Virginija Sveikatienė Fizikos mokytoja metodininkė virginija.sveikatiene@mprc.lt
18. Vaida Šimkienė Geografijos mokytoja metodinnkė vaida.simkiene@mprc.lt
19. Rūta Tamašauskienė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė ruta.tamasauskiene@mprc.lt
20. Jolita Vičkačkienė Užsienio kalbos (anglų) mokytoja metodininkė jolita.vickackiene@mprc.lt
21. Jolanta Žaliauskaitė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja jolanta.zaliauskaite@mprc.lt
22. Rita Žindžiūtė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja rita.zindziute@mprc.lt
Return to top of page