Kudirkos Naumiesčio skyriaus kontaktai

Meilutė Andriukaitienė Biologijos mokytoja metodininkė ir dailės vyresnioji mokytoja meile.andriukaitiene@mprc.lt
Ingrida Alkevičienė Socialinio darbuotojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja ingrida.alkeviciene@mprc.lt
Saulius Bacevičius Statybos darbų technologijų vyresnysis profesijos mokytojas saulius.bacevicius@mprc.lt
Rūta Belevičienė Slaugytojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja ruta.beleviciene@mprc.lt
Edvardas Belevičius Žemės ūkio mechanizacijos vyresnysis profesijos mokytojas edvardas.belevicius@mprc.lt
Rasa Blekaitienė   Ekonomikos ir verslo pagrindų vyresnioji   profesijos mokytoja rasa.blekaitiene@mprc.lt
Arūnas Ižganaitis Vairavimo instruktorius arunas.izganaitis@mprc.lt
Romualda Jakaitienė Profesijos mokytoja romualda.jakaitiene@mprc.lt
Nerija Jankauskaitė Rusų kalbos mokytoja nerija.jankauskaite@mprc.lt
Arūnas Jonikaitis Suvirinimo profesijos mokytojas arunas.jonikaitis@mprc.lt
Irena Jurgilienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja irena.jurgiliene@mprc.lt
  Edita Kaminickienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja , vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja edita.kaminickiene@mprc.lt
  Evelina Karpavičienė Geografijos mokytoja, metodininkė evelina.karpaviciene@mprc.lt
Zenonas Kriukas Metalo technologijų, šaltkalvystės darbų vyresnysis  profesijos mokytojas zenonas.kriukas@mprc.lt
Valius Kučiauskas Statybos darbų technologijų vyresnysis profesijos mokytojas valius.kuciauskas@mprc.lt
Edita Legotienė Muzikos mokytoja metodininkė edita.legotiene@mprc.lt
Rita Merčaitienė Augalininkystės vyresnioji profesijos mokytoja rita.mercaitiene@mprc.lt
Rima Podolskienė Slaugytojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja rima.podolskiene@mprc.lt
Naida Sruoginienė Matematikos vyresnioji mokytoja naida.ralickiene@mprc.lt
Alma Rastupkevičienė Maisto ruošimo technologijų vyresnioji profesijos mokytoja alma.rastupkeviciene@mprc.lt
Gediminas Ruočkus Istorijos vyresnysis mokytojas gediminas.ruockus@mprc.lt
Vytautas Smirnovas Kūno kultūros mokytojas, metodininkas vytautas.smirnovas@mprc.lt
Juozas Tarnauskas Žemės ūkio mechanizacijos profesijos mokytojas juozas.tarnauskas@mprc.lt
Vytautas Venys Žemės ūk. mechanizacijos ir metalų technologijų prof. mokytojas, vairavimo instruktorius vytautas.venys@mprc.lt
Romualdas Vitkovskis Tikybos mokytojas romualdas.vitkovskis@mprc.lt
Sandra Vasiliauskienė Socialinio darbuotojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja sandra.vasiliauskiene@mprc.lt
Andra Stasiulaitienė Socialinio darbuotojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja andra.stasiulaitiene@mprc.lt

 

Vardas pavardė

Dėstomas dalykas

 

El. paštas

Meilutė Andriukaitienė

Biologijos ir dailės mokytoja

meile.andriukaitiene@mprc.lt

 

Ingrida Alkevičienė

Socialinio darbuotojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja

ingrida.alkeviciene@mprc.lt

 

Saulius Bacevičius

Statybos darbų technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

saulius.bacevicius@mprc.lt

 

Rūta Belevičienė

Slaugytojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja

rūta.beleviciene@mprc.lt

 

Edvardas Belevičius

Žemės ūkio mechanizacijos vyresnysis profesijos mokytojas

edvardas.belevicius@mprc.lt

 

Rasa Blekaitienė

Ekonomikos ir verslo pagrindų vyresnioji profesijos mokytoja

rasa.blekaitiene@mprc.lt

 

Arūnas Ižganaitis

Vairavimo instruktorius

arunas.izganaitis@mprc.lt

Romualda Jakaitienė

Profesijos mokytoja

romualda.jakaitiene@mprc.lt

 

Nerija Jankauskaitė

Rusų kalbos mokytoja

nerija.jankauskaite@mprc.lt

 

Arūnas Jonikaitis

Suvirinimo profesijos mokytojas

arunas.jonikaitis@mprc.lt

 

Irena Jurgilienė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

irena.jurgiliene@mprc.lt

 

Edita Kaminickienė

Anglų kalbos vyr. mokytoja , vokiečių kalbos vyr. mokytoja

edita.kaminickiene@mprc.lt

Evelina Karpavičienė

Geografijos mokytoja, metodininkė

evelina.karpaviciene@mprc.lt

 

Zenonas Kriukas

Metalo technologijų, šaltkalvystės darbų vyr. profesijos mokytojas

zenonas.kriukas@mprc.lt

 

Valius Kučiauskas

Statybos darbų technologijų vyr. profesijos mokytojas

valius.kuciauskas@mprc.lt

 

Edita Legotienė

Muzikos mokytoja

edita.legotiene@mprc.lt

Rita Merčaitienė

Augalininkystės vyr. profesijos mokytoja

rita.mercaitiene@mprc.lt

 

Rima Podolskienė

Slaugytojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja

rima.podolskiene@mprc.lt

Naida Sruoginienė

Matematikos vyr. mokytoja

naida.ralickiene@gmail.com

 

Alma Rastupkevičienė

Maisto ruošimo technologijų vyr. profesijos mokytoja

alma.rastupkeviciene@mprc.lt

 

Gediminas Ruočkus

Istorijos vyr. mokytojas

gediminas.ruockus@mprc.lt

 

Vytautas Smirnovas

Kūno kultūros mokytojas, metodininkas

vytautas.smirnovas@mprc.lt

Juozas Tarnauskas

Žemės ūkio mechanizacijos profesijos mokytojas

juozas.tarnauskas@mprc.lt

 

Vytautas Venys

Žemės ūk. mechanizacijos ir metalų technologijų prof. mokytojas, vairavimo

vytautas.venys@mprc.lt

Romualdas Vitkovskis

Tikybos mokytojas

romualdas.vitkovskis@mprc.lt

 

Sandra Vasiliauskienė

Socialinio darbuotojo padėjėjo neatestuota profesijos mokytoja

sandra.vasiliauskiene@mprc.lt

Bendri kontaktai

Kontaktai