Kudirkos Naumieščio skyriaus kontaktai

Pavardė, vardas

Mokymo programa

El.paštas

Alkevičienė Ingrida

Socialinio darbo organizavimo profesijos mokytoja

[email protected]

Andriukaitienė Meilutė

Biologijos, dailės mokytoja metodininkė

[email protected]

Arminienė Ingrida

Informacinių technologijų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos mokytoja

[email protected]

Bacevičius Saulius

Medžio darbų technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

[email protected]

Belevičienė Rūta

Slaugos ir sveikatos priežiūros profesijos mokytoja

[email protected]

Belevičius Edvardas

KET vyresnysis profesijos mokytojas

[email protected]

Blekaitienė Rasa

Ekonomikos ir verslo pagrindų vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Budrienė Ona

Socialinio darbo organizavimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Butkė Jolita

Maisto ruošimo technologijos nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Jakaitienė Romualda

Maisto ruošimo ir lankytojų aptanavimo vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Jakaitis Vitas

Maisto ruošimo technologijų vyresnysis profesijos mokytojas

[email protected]

Jankauskaitė Nerija

Rusų kalbos mokytoja

[email protected]

Jonikaitis Arūnas

Metalo apdirbimo technologijų (suvirinimas, plytelių klijavimas) profesijos mokytojas

[email protected]

Jurgilas Vidmantas

Darbų saugos profesijos mokytojas

[email protected]

Jurgilienė Irena

Lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja

[email protected]

Jurgilienė Marija

Civilinės saugos vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Kaminickienė Edita

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja

[email protected]

Kaminskienė Milda

Prekybos pagrindų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Karpavičienė Evelina

Geografijos mokytoja metodininkė

[email protected]

Kriukas Zenonas

Metalų tchnologijų vyresnysis profesijos mokytojas, fizikos mokytojas

[email protected]

Kučiauskas Valius

Statybos darbų vyresnysis profesijos mokytojas

[email protected]

Legotienė Edita

Muzikos mokytoja metodininkė

[email protected]

Merčaitienė Rita

Chemijos mokytoja

[email protected]

Plaušinaitienė Palmira

Finansų valdymo ir apskaitos profesijos mokytoja  

[email protected]

Podolskienė Rima

Slaugos ir sveikatos priežiūros nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Rastupkevičienė Alma 

Lankytojų aptarnavimo vyresnioji profesijos mokytoja 

[email protected]

Ruočkus Gediminas

Istorijos vyresnysis mokytojas

[email protected]

Sederevičiūti Ilona

Ūkinių gyvūnų nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytojas

[email protected]

Smirnovas Vytautas

Kūno kultūros mokytojas metodininkas

[email protected]

Stankevičienė Danguolė

Socialinio darbo organizavimo vyresnioji profesijos mokytoja

[email protected]

Stasiulaitienė Andra

Socialinio darbo organizavimo nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos profesijos mokytoja

[email protected]

Tarnauskas Juozas

Žemės ūkio mechanizacijos profesijos mokytojas 

[email protected]

Venys Vytautas

Žemės ūkio mechanizacijos, kalvystės profesijos mokytojas

[email protected]

Vikšraitienė Danutė

Neformalaus švietimo grupės vadovė, profesijos mokytoja 

[email protected]

Vitkovskis Romualdas

Katalikų tikybos mokytojas

[email protected]

Administracijos kontaktai: