Skip links

Laimėtas projektas ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS MARIJAMPOLĖS PRC MELIORACIJOS (KELIŲ STATYBOS/REMONTO) TRANSPORTO SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE”

Laimėtas projektas ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS MARIJAMPOLĖS PRC MELIORACIJOS (KELIŲ STATYBOS/REMONTO) TRANSPORTO SEKTORINIAME PRAKTINIO MOKYMO CENTRE”

Projekto trukmė: 2020-11-04 – 2022-05-04
Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 80.541,50 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas „Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę 5 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu Melioracijos (kelių statybos/remonto) transporto sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 124 Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, kelininko, automobilių mechaniko specialybės mokiniai iš Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos (Dieveniškių filialas), Vilkijos žemės ūkio mokykla, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Raseinių technologijos ir verslo mokyklos, Kauno technikos profesinio mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-7 mokinius ir vienu metu mokysis 5 darbo dienas.

Return to top of page