Skip links

Laimėtas projektas ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS MARIJAMPOLĖS PRC SEKTORINIAME ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRE“

Laimėtas projektas ,,PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ ĮGIJIMAS MARIJAMPOLĖS PRC SEKTORINIAME ŽEMĖS ŪKIO TECHNOLOGIJŲ PRAKTINIO MOKYMO CENTRE“

Projekto trukmė: 2020-10-21 –  2022-04-21         

Finansavimas: Projektui įgyvendinti skiriama 97.536,15 eurų. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projektas ,,Praktinių įgūdžių įgijimas Marijampolės PRC sektoriniame žemės ūkio technologijų praktinio mokymo centre“ suteiks galimybę 8 profesinio mokymo įstaigų mokiniams įgyti praktinių įgūdžių atliekant praktinį mokymą sektoriniame praktinio mokymo centre, kur jie patirs realias darbo sąlygas ir įvertins savo galimybes dirbti pagal pasirinktą specialybę. Tikėtina, kad pasimokę sektoriniame praktinio mokymo centre, mokiniai drąsiau rinksis mokymąsi pameistrystės forma ir įgiję kvalifikaciją tęs darbą pagal pasirinktą specialybę. Projekto įgyvendinimo metu žemės ūkio technologijų sektoriniame praktinio mokymo centre per 18 mėnesių praktinius įgūdžius tobulins ir/arba įgis naujų 155 žemės ūkio gamybos verslo ir technikos priežiūros verslo specialybių mokiniai iš Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, Vilkijos žemės ūkio mokyklos, Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Daugų technologijų ir verslo mokyklos, Alytaus profesinio rengimo centro, Panevėžio profesinio rengimo centro, Biržų technologijų ir verslo mokymo centro. Mokiniai atvyks grupėmis po 5-9 mokinius ir mokysis 5 darbo dienas po 8 valandas.

Return to top of page