Skip links

Laisvės gynėjų minėjimo diena Centre

Laisvės gynėjų minėjimo diena Centre

Sausio 12 d. nuo pat ankstyvo ryto Centro skyriuose buvo jaučiama rimtis, susikaupimas – šviečiančių žvakelių fone Centro bendruomenė pagerbė sausio 13-osios aukas.

Kiekvienais metais Lietuvoje minima Sausio 13—oji. Centro bendruomenė dalyvauja respublikinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kurios metu uždegamos žvakelės, simbolizuojančios  pagarbą ir atminimą tiems, kurie pasiaukojo vardan Lietuvos laisvės.

Jau keletą dienų kaip atminties ženklą savo atlape  bendruomenės nariai segi neužmirštuolę. Tai liudija, kad mes niekada nepamiršime laisvės gynėjų ir didvyrių,  paaukojusių savo gyvybę.  Tai emociškai subūrė ir nuteikė tradicinei pamokai -“Už laisvę, Tėvynę ir tave”. Tai buvo kitokia pamoka – apie Lietuvą, jos istoriją, lietuvių tautą. Lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos mokytojos Jurgita Schroeder ir Edita Sėdaitienė  kalbėjo apie sausio įvykius Lietuvoje prieš dvidešimt septynerius metus ir akcentavo tai, jog kiekvienas jaunas žmogus privalo išmokti šią istorijos pamoką, nepamiršti, kokia drąsi ir tvirta yra mūsų tauta, kai reikia kovoti už Tėvynės laisvę. Stebint dokumentinio filmo apie sausio 13-ąją fragmentus, istorijos mokytoja komentavo įvykių seką, jų prasmę, atkreipė dėmesį į lietuvių  vienybę ir pasiaukojimą. Svarbiausias žmonių ginklas buvo jų tikėjimas, meilė ir skambanti daina. Ir jie buvo tvirti, galingi, neįveikiami.

Pamokos pabaigoje nuskambėjo mintis, kad šiandien laisvė negali būti suprantama kaip savaime suprantamas dalykas. Reikia būti visada pasiruošusiems už laisvę kovoti, o jeigu reikėtų – pasiaukoti.

Gimnazijos skyriaus informacija

Kudirkos Naumiestyje Laisvės gynėjų dienai minėti renginiai prasidėjo anksčiau.  Sausio 11 dieną vyresnysis istorijos mokytojas Gediminas Ruočkus supažindino mokinius su istoriniais faktais, kurie vyko šaltą, vėjuotą 1991 metų sausio  13-ąją. Eiles skirtas Lietuvai skaitė skyriaus mokinės Irma Brazauskienė ir Judita Sukackaitė.

Sausio 12 dieną mokyklos languose buvo įžiebtos žvakutės – vienybės ir atminimo simbolis. Skyrius taip pat prisijungė prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.  Degančios liepsnelės priminė šios istorinės dienos svarbą.

Kudirkos Naumiesčio skyriaus informacija

 

Return to top of page