Skip links

Marijampolės profesinio rengimo centras švenčia savo 20-metį!

Marijampolės profesinio rengimo centras švenčia savo 20-metį!

Liepos 1 d. Marijampolės PRC minėjome įstaigos 20 metų jubiliejų. Dešimtą valandą vykusiose iškilmėse įvyko Marijampolės televizijos sukurto filmo „Marijampolės profesinio rengimo centras. Kartu 20 metų“ premjera.

Direktoriaus įsakymu proginiais ženkleliais ir sertifikatais už indėlį kuriant ir puoselėjant Marijampolės profesinio rengimo centrą apdovanoti: buvęs Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Vidas Juozas Šalaševičius, buvusi vyriausioji buhalterė Birutė Dukštienė, buvusi Vystymo skyriaus vedėja Lilija Zableckienė, Marijampolės vežėjų asociacijos pirmininkas, Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (kolegialaus valdymo organo) pirmininkas Linas Paknys, Marijampolės profesinio rengimo centro tarybos (savivaldos institucija) pirmininkė Angelė Ragelienė, Marijampolės profesinio rengimo centro Darbo tarybos pirmininkė Aušra Krupavičienė.

Atsisveikinta su iš darbo išeinančiais, pasveikinti į darbą priimti ir šiais metais jubiliejus švenčiantys darbuotojai.

Širdingai dėkojame muzikinę programą dovanojusiai Marijampolės kultūros centro modernaus folkloro grupei „Balti vėjai“ (vadovas Artūras Petraška) ir Marijampolės meno mokyklos Saksofono klasės mokiniams Hariui Katiliui ir Rapolui Matulevičiui bei jų mokytojui Benui Aukščiūnui, saksofonų garsais praturtinusiems dvidešimtmečio šventę.

Marijampolės PRC bendruomenė fotografijoje įsiamžino prie šiuo metu vykdomo projekto „Gaudyk vėją – raski meną!“  meno kūriniu virtusios elektros pastotės.

Šventinį tortą dalinti padėjo buvę ir esami Marijampolė PRC Padavėjo ir barmeno mokymo programos mokiniai, ačiū Jiems už savanorišką pagalbą!

„Dirbdami 20 metų kartu Centro labui įrodėme, kad norime, svarbiausia, galime tikėti tuo, ką darome. Nuolatinis tobulėjimas, savianalizė ir darnus komandinis darbas duoda puikių rezultatų. Mūsų institucija per du savo veiklos dešimtmečius užsitarnavo solidžios, progresyviai į ateitį žvelgiančios švietimo įstaigos vardą. Pasidžiaukime šiandien visi kartu pasiekimais ir nuveiktais darbais, susitelkime kryptingam darbui, kartu kurkime ir puoselėkime tai, kas buvo pradėta prieš du dešimtmečius. Esame bendruomenė, gebanti pateisinti asmenų, ieškančių savo profesinės karjeros kelio, lūkesčius. Džiaugiuosi, kad galiu atstovauti šią ugdymo instituciją, kurios nariams žodis „neįmanoma“ tiesiog neegzistuoja. Nuoširdžiai sveikinu Jus visus su šia gražia švente. Dėkoju už nuoširdų bendradarbiavimą, savitarpio supratimą, stiprybę vykdant bendras veiklas ir projektus.“, – kalbėjo Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius Gražvydas Juodišius.

Return to top of page