Skip links

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus trys KRg19-1 grupės  mokinės dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus trys KRg19-1 grupės  mokinės dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“).

Marijampolės profesinio rengimo centro Gimnazijos skyriaus trys KRg19-1 grupės  mokinės dalyvauja anglų kalbos tarptautiniame  internetiniame projekte “Let‘s Create a Story“ („Sukurkime istoriją“). Šio projekto tikslas – sukurti įdomų pasakojimą, jį iliustruoti, ugdyti mokinių domėjimąsi anglų kalba, įkvėpti ir paskatinti mokinius aktyviai, kūrybingai bei originaliai reikšti savo mintis bei plėtoti IKT naudojimą. Į projekto darbą įsijungė 44 ugdymo institicijos. Visos mokyklos yra suskirstytos į 11 grupių, kurias susidaro 4 mokinių komandos. Kiekviena grupė kuria vieną istoriją. Skirtingų mokyklų mokiniai turi parašyti kuriamos istorijos dalį, ją iliustruoti, po to siųsti koordinuojančiai mokyklai.

Kovo – balandžio mėnesiais bus išleista mokinių bendrai sukurta knyga – galutinis projekto produktas. Dalyvavimas kūrybinėje veikloje padeda tobulinti ne tik dalykines žinias, moko dirbti komandoje, bendradarbiauti, bet tai ir puiki proga geriau pažinti vienas kitą, įdomiai leisti laiką mokykloje.

Return to top of page