Skip links

Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių sveikata ir socialinė aplinka

Marijampolės profesinio rengimo centro mokinių sveikata ir socialinė aplinka

Šiandieninė mokykla siekia ne tik suteikti mokiniams įvairiapusių žinių, gebėjimų, bet ir ugdyti vertybines nuostatas. Viena iš Marijampolės profesinio rengimo centro funkcijų – orientuoti mokinį į sveiko gyvenimo vertybių pasaulį, kurio pažinimas padeda pajusti prasmingo gyvenimo grožį, rasti aktyvaus, kūrybingo gyvenimo prasmę. Taip, kaip gyvenimas nestovi vietoje, taip ir žmogus nuolat juda. Mokinys – ne išimtis. Pati gamta jį skatina judėti ir per įvairias veiklas kaip asmenybei augti ir bręsti. Visas organizmas ir nervų sistema tik tuomet normaliai vystosi ir funkcionuoja, kai yra judama. Todėl, siekdamas skatinti mokinių su sveikata susijusių naudingų įpročių, vertybių ir elgesio formavimąsi, Marijampolės profesinio rengimo centras jau kelerius metus organizuoja bendruomenės sutelktumo ir santykių gerinimo prevencijos akciją „Spalvų savaitė“, kurios metu kiekviena diena būna „nuspalvinta“ tam tikra spalva. Paskutinę spalvotąją dieną visa bendruomenė buvo kviečiama į smagią spalvotą treniruotę. Ši diena suvienija visą Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenę, nes kiekviena karta yra savaip vertinga. Tik pažinę vieni kitus, patys tapsime supratingesni ir, galbūt, laimingesni. O mokykla ir turėtų būti ta vieta, kuri nutiesia tiltus tarp kartų. Lengviausiai tai pasiekti galime judėdami, nes judėjimas daro stebuklus! Po smagaus šiokio mokiniai į klases sugrįžta žvalesni, linksmesni ir nusiteikę darbui. O ir mes, suaugusieji, žvelgiame į juos su šypsena…

Marijampolės profesinio rengimo centro švietimo pagalbos specialistai

Return to top of page