Skip links

Mero, mokslo ir verslo pusryčiai Vilkaviškyje

Mero, mokslo ir verslo pusryčiai Vilkaviškyje

„Viena savivaldybė rajono neprikels, dirbkime kartu, spręskime problemas, bendraukime ir bendradarbiaukime…”,- šiais žodžiais Vilkaviškio rajono savivaldybės meras Algirdas Neiberka spalio 20 d. pakvietė verslo atstovus, savivaldybės ir mokslo bendruomenę į Mero, mokslo ir verslo pusryčius, kurie vyko Vilkaviškio sporto ir pramogų centre.

Renginyje dalyvavo Vilkaviškio miesto savivaldybės, verslo, užimtumo tarnybos bei Marijampolės PRC atstovai. Susitikimą moderavusi Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Daiva Riklienė akcentavo, jog šio susitikimo tikslas ne tik išgirsti verslo, mokslo, savivaldos poreikius, bet ir skatinti bendradarbiavimą, pasidalinti įžvalgomis, ateities planais.

Marijampolės PRC direktorius Gražvydas Juodišius, kartu su Marijampolės PRC Vilkaviškio skyriaus vedėju Gražvydu Šliauteriu, pristatė profesinio mokymo situaciją Vilkaviškio PRC skyriuje, pateikė išsamią informacija apie vykdomas profesinio mokymo programas, absolventų įsidarbinimo bei moksleivių priėmimo statistiką. Pabrėžtas išaugęs stojančiųjų skaičius bei aukšta Marijampolės PRC vieta, lyginant su kitais Lietuvos profesinio mokymo centrais. „Pagal moksleivių priėmimo skaičių Lietuvoje esame antri“,- sakė PRC direktorius. Akcentuotas mokymosi pameistrystės forma skatinimas Vilkaviškio regiono įmonėse. Po pranešimo buvo atsakinėjama į klausimus bei išklausyti siūlymai, kaip labiau ugdyti mokinių verslumą, skaitmenizuoti ugdymo procesą, aptartos priežastys, kodėl mokiniai ir darbdaviai vengia mokymosi pameistrystės forma.

Paramos verslui galimybes pristatė Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilkaviškio skyriaus vadovė Reda Besasparienė. Pranešėja pateikė duomenų, kaip keitėsi nedarbo lygis šalyje, Marijampolėje bei Vilkaviškio rajone, pabrėžė, jog nedarbo lygis kol kas mažėja, pvz., Marijampolės apskrityje nuo 17,8% krito iki 13,1%. Kalbėjo apie teikiamą paramą judumui, darbo vietoms įsteigti bei mokymuisi.

Vilkaviškio savivaldybės atstovai pristatė atnaujintą Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros rėmimo programą, skiriamas lengvatas mokesčiams, idėjas ir projektus, kaip sutvarkyti problemines Vilkaviškio miesto teritorijas. Savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Jurga Grigaliūntaitė renginio dalyvius supažindino su verslo skatinimo priemonėmis, skiriamomis kompensacijomis pradinėms įmonės steigimosi išlaidoms padengti, naujos arba naudotos įrangos įsigijimui ir kt., aptarė verslo plėtros galimybes – pristatė du šiuo metu paruoštus investicinius sklypus verslui. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Juchnevičienė pristatė įvykusio projekto „Išmanusis miestas“ rezultatus. Architektūros, statybos profesionalai bei studentai turėjo galimybę pateikti savo idėjas, kaip sutvarkyti Vilkaviškio miesto problemines 4 teritorijas: buvusio spirito fabriko pastatų ansamblį, Paežerių ežero pakrantę, teritoriją prie sporto komplekso ir pagrindinę miesto dalį.

Po oficialių pranešimų vyko diskusija, kurios metu dalyviai išsakė savo požiūrius bei įžvalgas, kaip būtų galima skatinti verslo kūrimąsi, konkurencingumą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą.

Return to top of page