Moduliai

Informacija apie profesinių programų modulius I-IV gimnazijos klasių mokiniams
Mokinys, vietoje technologijų (ir menų) pamokų, gali įstoti į Marijampolės PRC ir mokytis profesinėje mokykloje vedamą modulio programą.
Baigęs pasirinktą modulį mokinys įgyja įgūdžių atlikti konkretų darbą, gauna įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą, su kuriuo gali įsidarbinti.
Besimokant profesijos mokiniui gali būti skirta stipendija.
Mokymas vyksta moderniose mokymo bazėse su naujausia įranga.
Mokinys, baigęs modulį, gali stoti į profesinę mokyklą ir jam mokytis reikės trumpiau, nes jau įgytos kompetencijos bus įskaitytos.
Baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus universitete ar kolegijoje. Įgyjamas pranašumas, nes į aukštąją mokyklą nusinešami ir praktiniai įgūdžiai.
MARIJAMPOLĖJE
Kudirkos naumiestyje
VILKAVIŠKYJE