Priėmimo terminai

I. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (ŽIEMOS ETAPAS)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2023 m. vasario 1 d. – 12 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2023 m. vasario 1 d. – 8 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2023 m. vasario 14 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2023 m. vasario 15 d. – 17 d.
II. PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS)
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 7 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2023 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 2 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2023 m. rugpjūčio 11 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2023 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 17 d.
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 27 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
2023 m. rugpjūčio 21 d. – rugpjūčio 23 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam
2023 m. rugpjūčio 29 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas profesinio mokymo įstaigose
2023 m. rugpjūčio 30–31 d.
LAISVŲ VALSTYBĖS FINANSUOJAMŲ IR NEFINANSUOJAMŲ VIETŲ UŽPILDYMAS PRASIDĖJUS MOKYMOSI PROCESUI
Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas
2023 m. rugsėjo 4 d. – lapkričio 20 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui). Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.
/*54745756836*/