Skip links

Biblioteka

BIBLIOTEKA

„Jeigu tu pamilsi knygą, tave pamils visas pasaulis“. (H. Ibsenas)

Marijampolės profesinio rengimo centro biblioteka buvo įkurtas 2000 metais. Šiuo metu bibliotekos veikia visuose Centro skyriuose.

Darbo laikas

Pirmadienį – ketvirtadienį: 8.00 – 17. 00 val.
Penktadienį: 8.00 – 16.45 val.

Kontaktai

Kauno g.119, 68222 Marijampolė,

El. paštas:

biblioteka@mprc.lt ,
infocentras@mprc.lt
genovaite@one.lt (Kudirkos Naumiesčio skyrius),
j.urbaitiene@gmail.com  (Vilkaviškio skyrius)

Paslaugos

Prieiga prie interneto.
Spaudinių išdavimas į namus ir skaitykloje.
Konsultacijos ieškant informacijos internete ir abonemente.
Užklausų vykdymas.

Tikslas

Užtikrinti vartotojų informacinį ir dokumentinį aprūpinimą.

Uždaviniai

Kurti atvirą mokymo ir mokymosi vietą su modernia ir turtinga informacine baze;
Tikslingai kaupti ugdymo procesui reikalingą literatūrą bei kitas informacines laikmenas;
Skatinti skaityti ir domėtis literatūra.

Sandara

Biblioteką  sudaro skyrių abonementai ir kompiuterizuotos skaityklos. Bibliotekos fonduose sukaupta daugiau kaip  42 tūkst. fiz. vnt. įvairių mokslo šakų, informacinės, profesinės, grožinės literatūros knygų, bendrojo lavinimo vadovėlių, kitų dokumentų. Prenumeruojama 19 pavadinimų periodinių leidinių. Kaupiama kraštotyrinė medžiaga apie centrą. Bibliotekos fondais skyriuose naudojasi daugiau kaip 800 skaitytojų. Per mokslo metus apsilanko virš 6 tūkstančių lankytojų.

Tęsiamas darbas bibliotekų informacinėje sistemoje MOBIS, kuri padės kokybiškiau aptarnauti skaitytojus.

Tradicijos

Bibliotekoje rengiamos knygų parodos rašytojų jubiliejams, valstybinėms ir kalendorinėms šventėms paminėti, literatūros popietės, žymių rašytojų, menininkų jubiliejų minėjimai. Tradicija tapo viktorina „Versk lapą“, bendruomenė telkiama dalyvauti respublikiniame renginyje „Lietuva skaito“, nuolat bendraujama su „Skaitytojų klubu“. Šiais mokslo metais skatindami pamilti knygą vykdome akciją „Skaitau ir augu“. Bibliotekoje mokiniai ruošiasi pamokoms, ieško reikalingos informacijos, ateina pasikeisti knygų, praleisti laisvalaikio. Mokytojai domisi naujai gautais leidiniais, skaito spaudą.

Return to top of page