Skip links

Mokinių tarybos konferencija

Mokinių tarybos konferencija

Spalio 18 d. Vilkaviškio skyriuje į konferenciją rinkosi Centro Mokinių taryba. Mokiniai iš trijų Centro skyrių išklausė praėjusių metų veiklos ataskaitą, kurią pristatė Mokinių tarybos pirmininkė Silvija Skrinskaitė. Ji taip pat priminė pagrindinius Mokinių tarybos veiklos uždavinius: atstovauti ir ginti mokinių interesus Centre, bendradarbiaujant su Centro vadovais, dalykų mokytojais ir tėvais, inicijuoti aktyvesnį mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą, skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą. Remdamiesi šiais principais Mokinių tarybos nariai apsvarstė šių mokslo metų veiklos planą.

Centro Mokinių taryba padėkojo Silvijai Skrinskaitei už gražų ir išmintingą pirmininkavimą bei prisistačius naujiems  kandidatams išrinko naują pirmininkę. Ja tapo virėjo mokymo programos II kurso mokinė Jurgita Junevičiūtė. Sveikiname naująją pirmininkę ir linkime jai prasmingų darbų Centro labui.

Konferenciją mokiniai baigė bendraudami ir dalindamiesi įspūdžiais prie arbatos puodelio.

 

 

Mokinių tarybos kuratorė Edita Sėdaitienė

Return to top of page