Skip links

Mokomės muziejuje

Mokomės muziejuje

Gimnazijos skyriaus mokytojai nuolat ieško būdų, kaip ugdymo procesą paversti įdomesniu, patrauklesniu, turiningesniu. Jau tapo tradicija rengti pamokas kitose erdvėse. Šį kartą lietuvių kalbos  ir literatūros mokytoja Jurgita Schroeder mokinius pakvietė į pamoką, kuri vyko net dviejuose muziejuose- Maironio namuose ir Kauno IX forte.  Pamokos tikslas – susipažinti su muziejų ekspozicijomis, dalyvauti edukacinėse veiklose bei  įgytas žinias pritaikyti ugdymo procese.

Pirmiausia mokiniai aplankė  Maironio lietuvių literatūros muziejų, kuris   buvo įsteigtas 1936 metais. Čia Maironis gyveno nuo 1909 metų aštuoniuose  namo kambariuose, kuriuose dabar atkurtas autentiškas interjeras. Muziejaus gidė, iš pradžių supažindinusi su muziejuje esančia ekspozicija, pateikė mokiniams savarankiškas užduotis, kurias jie turėjo atlikti, pasiskirstę į keturias grupes. Apžiūrėję  paskirtuosius muziejaus kambarius, mokiniai  atsakinėjo į klausimus. Daugelis užduočių buvo pakankamai sudėtingos, reikėjo prisiminti faktus apie poetą, girdėtus pamokoje, o kai kuriuos atsakymus buvo galima tiesiog rasti, įdėmiau paanalizavus nuotraukas, paveikslus ir kitus muziejaus eksponatus. Mokiniai labai atsakingai atliko užduotis ir stengėsi kuo daugiau sužinoti apie poeto asmenybę, jo gyvenimą ir nuopelnus Lietuvai. Vėliau vaikščiodami po senamiestį sustojome prie Maironio paminklo, aplankėme ir poeto kapą Kauno arkikatedroje.

Ne mažiau įdomi ir prasminga pamoka vyko IX Kauno forte, kur mokiniai dalyvavo edukacijoje „Išgyventi tremtyje“. Prisiminę  istorinį  kontekstą apie trėmimus į Sibirą, mokiniai atliko  praktinę užduotį: jie turėjo pasirinkti  reikalingiausius daiktus, kurie, jų manymu,  būtų padėję  žmonėms išgyventi. Mokiniai komandomis išanalizavo „kelioninių tremtinių lagaminų“  turinį, pristatė savo atliktas užduotis ir pademonstravo, kaip jų pasirinkti daiktai padėtų žmonėms išgyventi šaltį, badą, nepriteklių tremtyje. Apibendrindami pamoką, mokiniai pritarė minčiai,  kad mokymasis netradicinėje aplinkoje – patrauklesnis, įdomesnis, labiau motyvuoja  jaunąją kartą domėtis lietuvių tautos istorija ir kultūra.

 

Jurgita Schroeder, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Return to top of page