Skip links

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa ( po 10 kl., po 12 kl., turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją)

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

KVALIFIKACIJOS APRAŠAS

Modulinė automobilių mechaniko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotus automobilių mechanikus, gebančius derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti keleivinių automobilių, sunkvežimių, motociklų ir kitų variklinių transporto priemonių variklius ir mechaninę bei kitą panašią įrangą. Sudaromos tinkamos mokymo ir mokymosi sąlygos, kurios užtikrins kompetencijų, reikalingų skirtingiems automobilių mechaniko veiklos procesams, ugdymą: automobilių variklių, „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų, dyzelinių variklių maitinimo sistemų, transmisijos, važiuoklės, stabdžių, elektros įrenginių derinimo, montavimo, priežiūros, tvarkymo ir taisymo.

MOKYMO DALYKAI

Būsimi automobilių mechanikai mokomi dirbti bendruosius transporto mechaniko darbus, diagnozuoti automobilių techninę būklę, atlikti automobilių techninę priežiūrą, remontuoti automobilio mechanizmus, agregatus. Teorinių užsiėmimų metu mokiniai mokomi automobilių sandaros ir remonto technologijų, variklių tipų, žaliavų asortimento, braižybos ir techninių matavimų, bendrosios šaltkalvystės, automobilių variklių, važiuoklės, kėbulo, elektros ir maitinimo sistemų, transmisijos, valdymo, kontrolės ir matavimo prietaisų, techninės priežiūros, remonto ir reguliavimo būdų, automobilių valdymą kontroliuojančių sistemų, variklių techninės priežiūros, diagnostikos, darbo su diagnostikos prietaisais ir remonto technologine įranga, kėbulo suvirinimo elektra ir dujomis, darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų ir kitų dalykų. Praktinis mokymas vyksta dirbtuvėse, automobilių remonto ir priežiūros įmonėse, autoservisuose. Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami bendrosios šaltkalvystės, variklių techninės priežiūros gebėjimai.

KARJEROS GALIMYBĖS

Baigus programą, automobilių mechanikai gebės dirbti įvairiose automobilių priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose bei specializuotose automobilių įrenginių remonto ir techninės priežiūros įmonėse.

ĮGYJAMOS KOMPETENCIJOS

  • Atlikti metalo technologinius darbus;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių variklį;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemas;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti dyzelinių variklių maitinimo sistemas;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių transmisiją;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių važiuoklę ;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių stabdžius;
  • Derinti, montuoti, prižiūrėti, tvarkyti ir taisyti automobilių elektros įrenginius.
Return to top of page