Skip links

Pardavėjo modulinė profesinio mokymo programa (tęstinis (turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją))

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Programos paskirtis – parengti kvalifikuotą pardavėją, žinantį įrengimų ir inventoriaus paskirtį, jų naudojimo principus, maisto ir ne maisto prekių asortimentą ir ženklinimą, kokybės rodiklius ir kokybės nustatymo metodus, gebantį greitai ir kvalifikuotai aptarnauti pirkėjus, dirbti elektroniniais ir kompiuteriniais kasos aparatais, saugiai eksploatuoti prekybos įrengimus ir inventorių, suskaičiuoti priimtų prekių kiekį ir įvertinti jų kokybę, ženklinti, paskirstyti, paruošti pardavimui bei išdėstyti prekes.

Mokymo dalykai

Programoje numatyti 11 privalomųjų modulių: įvadas į profesiją, maisto prekių pažinimo pagrindai, ne maisto prekių pažinimo pagrindai, darbas su prekėmis, technologiniai įrengimai, elektroniniai kasos aparatai ir kasos sistemos, klientų aptarnavimas, buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programa, fizinio aktyvumo reguliavimas, saugus elgesys ekstremaliose situacijose, baigiamasis modulis ir keturi pasirenkamieji moduliai: vadybos pradmenys, kasos operacijos, sveika gyvensena, vizualinės komunikacijos raiškos pagrindai. Programa parengta, vadovaujantis pardavėjo rengimo standartu, atsižvelgta į darbdavių pageidavimus ir reikalavimus šiuolaikiniam pardavėjui bei orientuojamasi į darbo rinkos pokyčiu.

Karjeros galimybės

Asmenys, įgiję pardavėjo kvalifikaciją, galės dirbti mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Return to top of page