Skip links

Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (pirminis (po 10 kl.))

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Mokymo programa skirta rengti kirpėjus, gebančius bendrauti su klientais, išklausyti pageidavimus bei patarti, parinkti ir naudoti plaukų priežiūros kosmetines priemones ir medžiagas, analizuoti grožio salonų darbą; žinoti vadybos, įvaizdžio kūrimo, profesinės etikos pagrindus, klientų aptarnavimo principus, saugiai dirbti bei prižiūrėti kirpėjo įrankius ir įrenginius, įvertinti paslaugų išlaidas ir efektyvumą, vertinti plaukų būklę, trinkti ir masažuoti galvą, kirpti, garbanoti, tiesinti ir dažyti plaukus, modeliuoti šukuosenas, gimtąja ir užsienio kalbomis naudotis profesine literatūra, žinynais, katalogais, informacinėmis priemonėmis ir technologijomis, savo veikloje taikyti ekonomikos, verslo, darbo saugos, higienos ir aplinkosaugos žinias.

Mokymo dalykai

Būsimieji kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi biologijos ir medicinos, moterų, vaikų ir vyrų kirpimo, įvairių šukuosenų, specialiojo piešimo pagrindų, šukuosenų modeliavimo, plaukų sušukavimo, dažymo, garbanojimo, gaminių iš plaukų komponavimo ir jų pritaikymo, naudotis kirpyklų darbo įrankiais ir įranga, bendravimo su klientais ir apskaitos, sanitarijos ir higienos reikalavimų ir kt. Praktinis mokymas vyksta mokyklos praktinio mokymo kabinete, kirpyklose ir grožio salonuose. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami plaukų kirpimo, cheminio šukavimo, plaukų dažymo, galvos masažo ir kt. gebėjimai.

Karjeros galimybės

Įgiję kirpėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti kirpėjais privačiose kirpyklose, grožio salonuose bei užsiimti individualia veikla.

Return to top of page