Skip links

Maisto pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (po 10 kl.)

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam darbuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti pieno, duonos ir pyrago kepinius, mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius.

Mokymo dalykai

Programoje numatyti 4 privalomieji moduliai: Duonos ir pyrago kepinių gamyba, Mėsos ir paukštienos pusgaminių gamyba, Mėsos ir paukštienos gaminių gamyba, Pieno gaminių gamyba. Taip pat – 6 pasirenkamieji moduliai: Šakočių gamyba, Konditerijos gaminių gamyba, Šokolado gaminių gamyba, Kulinarijos gaminių gamyba, Mėsos konservų gamyba, Minkštų nebrandintų sūrių gamyba. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: paruošti darbo vietą, išpjaustyti skerdenas, gaminti mėsos ir paukštienos pusgaminius ir gaminius, atlikti pirminį pieno apdorojimą, gaminti pieno gaminius, kepti duonos ir pyrago kepinius. Kitų kompetencijų įgijimas vertinamas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Karjeros galimybės

Asmenys, įgiję maisto pramonės darbuotojo (mėsos, pieno, duonos) kvalifikaciją, galės dirbti maisto pramonės gamybos įmonėse. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo maisto produktų gamybos studijų krypties programas.

Return to top of page