Skip links

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa (po 10 kl., turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją)

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba bendrovėse, įmonėse, firmose užsiimančiose tarptautinių pervežimų veikla. Jis veža krovinius rytų ir vakarų Europos keliais tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, bendrauja užsienio kalba. Moka techniškai aptarnauti autojunginius, atlieka vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirba su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės dydžio automobilių parko naujumo, krovinių vežimo apimties.

Mokymo dalykai

Mokomasi bendrųjų (lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, informacinių technologijų, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų) ir specialybės (automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, transporto geografijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, krovinių vežimo kelių transportu, muitinės procedūrų, saugos darbe, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos, specialybės užsienio kalbos) dalykų.
Mokomoji praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, krovinių pervežimo įmonėse (dirbtuvėse, garažuose), muitinėje ir baigiamoji praktika atliekama tarptautinių pervežimų bendrovėse.

Karjeros galimybės

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje motorinių transporto priemonių kroviniams vežti  C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse, kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai.

Return to top of page