Skip links

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa (po 12 kl., turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją)

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį padėti slaugos specialistui, suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Besimokančiajam sudaromos galimybės įgyti profesines kompetencijas tenkinti higienines paciento reikmes, rūpintis pacientais ir jų artimaisiais, tvarkyti pacientų išskyras ir sekretus, atlikti techninius darbus.

Mokymo dalykai

Įvadas į profesiją, darbuotojų sauga ir sveikata, higieninių paciento reikmių tenkinimas, rūpinimasis pacientais ir jų artimaisiais, pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas, techninių darbų atlikimas, įvadas į darbo rinką.

Karjeros galimybės

Asmenys, įgiję slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir privačiose gydymo įstaigose, Greitosios medicinos pagalbos stotyse ir skyriuose, ligoninių ir pacientų priėmimo skyriuose, policijos komisariato areštinėse, laisvės atėmimo vietų sveikatos priežiūros įstaigose, kariuomenėje, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose, laivuose, civilinėje aviacijoje, sporto klubuose, pasienio apsaugos tarnyboje, civilinės aviacijos srities įstaigose.

Baigus šią programą ir įgijus slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo Slaugos studijų krypties programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Return to top of page