Skip links

Staliaus modulinė profesinio mokymo programa (turintiems vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją)

VISOS MOKYMO PROGRAMOS

Kvalifikacijos aprašas

Programos tikslas – parengti kvalifikuotą darbuotoją, kuris gebėtų apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais, apdirbti medieną mechanizuotu būdu, gaminti tiesines medienos detales, gaminti ir surinkti sudėtinius medienos gaminius, montuoti ir remontuoti medienos gaminius, montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus, gaminti ir surinkti medienos masyvo baldus, atlikti medienos gaminių apdailą laikantis darbų saugos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Programos paskirtis – įgyti profesines kompetencijas gaminti, surinkti ir montuoti įvairias medines konstrukcijas, medienos masyvo baldus atlikti jų remontą, gaminti ir montuoti įvairius medinius apdailos elementus.

Mokymo dalykai

Programoje numatyti 9 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: medienos apdirbimas rankiniais ir elektriniais įrankiais, medienos apdirbimas mechanizuotu būdu, tiesinių medienos gaminių gamyba, sudėtinių medienos gaminių gamyba ir surinkimas, medienos gaminių montavimas, medienos masyvo baldų gamyba ir surinkimas, medienos gaminių remontas, apdailos plokščių ir tiesinių elementų montavimas, medienos gaminių apdaila. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas.

Karjeros galimybės

Asmens įgytos kvalifikacijos vertinimo metu vertinamos šios kompetencijos: apdirbti medieną rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais; apdirbti medieną mechanizuotu būdu; gaminti ir surinkti sudėtinius medienos gaminius; gaminti ir surinkti medienos gaminius iš medienos masyvo; gaminti ir remontuoti statybinius medienos gaminius; montuoti apdailos plokštes ir tiesinius elementus; atlikti medienos gaminių apdailą. Kitų kompetencijų įgijimas vertinimas žinių ir supratimo pagrindu, baigus modulio programą.

Asmenys, įgiję staliaus kvalifikaciją, galės dirbti statybos ir medžio apdirbimo įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.

Return to top of page