Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojas

Priimame mokytis (Marijampolėje)

· Turinčius pagrindinį/vidurinį išsilavinimą ir kvalifikaciją (programos trukmė 0,5 metų)

Reikalavimai profesinei patirčiai: asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų amžiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę

Galimybė:

· derinti darbą su mokslais

· gauti kompensaciją kelionės tarpmiestiniu transportu į/iš mokymo įstaigos

· gyventi bendrabutyje

Įgijęs Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo kvalifikaciją asmuo gebės eksploatuoti ir vairuoti D ir DE kategorijų motorines transporto priemones keleiviams vežti bei vežti keleivius komerciniais tikslais (95 kodas). Galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!