Skip links

Nepraleisk progos! Mokinių priėmimas prasideda jau nuo birželio 1 d.

Nepraleisk progos! Mokinių priėmimas prasideda jau nuo birželio 1 d.

Nesnausk ir rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą! Mes Jums siūlome 27 mokymo programas – Marijampolės, Kudirkos Naumiesčio ir Vilkaviškio skyriuose, galimybę gyventi bendrabutyje, stipendiją, stažuotes užsienyje, aktyvią popamokinę veiklą ir dar daug visko!

Apsisprendusiųjų stoti į Marijampolės profesinio rengimo centrą patogumui, prašome su visais reikiamais dokumentais atvykti į Centro skyrius ir kartu su patyrusiais konsultantais pildyti bei redaguoti prašymus.
Konsultuosime: pirmadienį – ketvirtadienį 9 –16 val., penktadienį 9 –14 val.

Naujiena! Tobulinkite turimą kvalifikaciją arba įgykite kitą kvalifikaciją!
Tęstinis profesinis mokymas – tai profesinis mokymas, skirtas asmens turimai kvalifikacijai tobulinti ar kitai kvalifikacijai įgyti. Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo asmenims. Besimokantiesiems gali būti keliami praktinės veiklos patirties arba būtinos kvalifikacijos reikalavimai. Programų trukmė – iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS 1-3 lygių kvalifikacija.
P.S. Tęstinio profesinio mokymo programas gali rinktis asmenys, išklausę vidurinio ugdymo programą, įgiję profesinio, aukštojo mokslo bakalauro diplomą.

PRIIMAME Į PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMAS – I, II GIMNAZIJOS KLASES. STOJANČIŲJŲ PRIĖMIMAS VYKDOMAS PASIRINKTAME SKYRIUJE.

 Stojančiųjų registracija, prašymų priimti mokytis į Marijampolės profesinio rengimo centrą teikimas, konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas LAMA BPO interneto svetainės informacinėje sistemoje www.lamabpo.lt. Pagalbą registruojantis teiks konsultantai Centro skyriuose. Iškilo klausimų? Nedvejok, užsuk! Adresas Marijampolėje – Kauno g. 117, Kudirkos Naumiestyje – Nopaičio g. 5, Būblelių kaimas, K. Naumiesčio seniūnija, Vilkaviškyje – S. Nėries g. 40. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje –  www.mprc.lt , Facebook puslapyje bei telefonais: Marijampolės skyriuose – 8 616 98577 ; Kudirkos Naumiesčio skyriuje – 8 616 78964; Vilkaviškio skyriuje – 861678851.

Apie priėmimo tvarką išsamiau:

  • Stojantysis galės pasirinkti 3 mokymo programas, per papildomą priėmimą – 2 programas. Visi pasirinkimai lygiaverčiai. Jei asmuo pateks į visas programas, jis turės išsirinkti pats, kuriame Centro skyriuje mokysis.
  • Sutartys su būsimais mokiniais bus pasirašomos Marijampolės profesinio rengimo centro skyriuose: Kauno g. 117, Marijampolė; Nopaičio g. 5, Būblelių k., K. Naumiesčio seniūnija; S. Nėries g. 40, Vilkaviškis.
  • Už prašymų registraciją mokėti nereikės. Reikalingus dokumentus (žr. žemiau) reikės pristatyti atvykus pasirašyti sutarties į pasirinktą Marijampolės profesinio rengimo centro skyrių.

Mokymo programų sąrašas…


STOJANTIEJI, ATVYKDAMI PASIRAŠYTI SUTARTIS, KONSULTANTAMS PATEIKIA ŠIUOS DOKUMENTUS

Stojantieji į pagrindinio ugdymo programos II dalį (9 ir 10 klasės)
·   Mokymosi pasiekimų pažymėjimas/pažyma (originalas);

·   Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a forma ;

·   Pasas, asmens tapatybės kortelė  arba gimimo liudijimas;

·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);

·   Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Baigusiems pagrindinio ugdymo programą
·   Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;

·   Vaiko sveikatos pažymėjimas 027-1/a forma;

·   Sveikatos pažyma 086/a forma (su įrašytomis trimis pageidaujamomis Centre mokytis specialybėmis);

·   Pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas;

·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);

·   Užsieniečiams– dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

·   Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikti tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją;

·   Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikti mokyklos, kurioje mokėsi, Vaiko gerovės komisijos rekomendaciją, pedagoginės psichologinės  ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.

Baigusiems vidurinio ugdymo programą
·   Brandos atestatas

·   Sveikatos pažyma 047/a forma (su įrašytomis trimis pageidaujamomis Centre mokytis specialybėmis);

·   Pasas, asmens tapatybės kortelė arba gimimo liudijimas;

·   Dvi fotonuotraukos (3×4 cm);

·   Įgytą kvalifikaciją liudijantis pažymėjimas (asmenims, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

·   Užsieniečiams – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

·   Asmenims, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis (nuo 18 metų), pateikti tai liudijančio dokumento (neįgaliojo pažymėjimo) kopiją.


2018 metų bendrojo priėmimo į formaliojo profesinio mokymo programas terminai

STOJANTIESIEMS, BAIGUSIEMS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Pagrindinis ir papildomas priėmimas bus vykdomas dviem etapais

Pagrindinio priėmimo I etapas

I

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 m. birželio 1 d. – 2018 liepos 2 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. birželio 1 d. – 2018 liepos 3 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (rezultatų paskelbimas) 2018 m. liepos 4 d. – 2018 liepos 8 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. liepos 9 d. – 2018 m. liepos 12 d.

Pagrindinio priėmimo II etapas

II

Pagrindinis priėmimas

Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018m. liepos13 d. – 2018 m. liepos 30 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. liepos 13 d. – 2018 m. liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (rezultatų paskelbimas) 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 5 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 6 d. – 2018 m. rugpjūčio 7 d.

Likusių laisvų vietų skaičiaus paskelbimas LAMA BPO svetainėje

Papildomas priėmimas Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018m. rugpjūčio13 d. – 2018 m. rugpjūčio 29 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 30 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (rezultatų paskelbimas) 2018 m. rugpjūčio 30 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. rugsėjo 7 d.

STOJANTIESIEMS, BAIGUSIEMS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ

Pagrindinis priėmimas

Pagrindinis priėmimas

Veiksmai

Data

Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 birželio 1 d. – 2018 m. liepos 30 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. birželio 1 d. – 2018 m. liepos 31 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (rezultatų paskelbimas) 2018 m. rugpjūčio 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 5 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugpjūčio 6 d.– 2018 m. rugpjūčio 9 d.

Likusių laisvų vietų skaičiaus paskelbimas LAMA BPO svetainėje

Papildomas priėmimas Prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti,  registravimas. Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 27 d.
Tinkamumo atitiktį praėjusio pageidavimo pasirinkimas 2018 m. rugpjūčio 13 d. – 2018 m. rugpjūčio 28 d.
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam (rezultatų paskelbimas) 2018 m. rugpjūčio 29 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas profesinio mokymo įstaigose 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. rugsėjo 7 d.

 

 

Return to top of page