Skip links

Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Netradicinė lietuvių kalbos ir literatūros pamoka

Mokytojai organizuodami ugdymo procesą, planuodami pamokų veiklas nuolat ieško būdų, kaip turinį perteikti originaliai, patraukliai, prasmingai. Ruošiantis pamokai apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, kilo klausimas: kaip pamokoje, kalbant apie patriotizmą, analizuojant V. Kudirkos tekstus, galima prabilti apie šių dienų aktualijas? Kaip „Tautiškoje giesmėje“ išsakytas mintis susieti su Europos Sąjunga? Tokiais probleminiais klausimais buvo pradėta lietuvių kalbos ir literatūros pamoka, vykusi 2019-01-22 Gimnazijos skyriuje apdailininko (statybininko) mokymo programos, III gimnazijos klasės APg18-1 grupėje.  Mokiniai labai greitai surado atsakymą – sieja bendros vertybinės nuostatos: taika, meilė, vienybė, darbas vardan tautos.
Taigi, tai mokinius emociškai nuteikė diskusijai tema: „Kaip lietuviams Europos Sąjungoje išsaugoti tautos identitetą?“ Iš pradžių mokiniai komandose ieškojo informacijos apie Europos Sąjungos vertybines nuostatas, atliko keletą praktinių užduočių: pvz.: žemėlapyje rodė ES šalis, į kurias dažniausiai emigruoja lietuviai. Diskusijos metu mokiniai aiškinosi, kuo mūsų tauta išskirtinė ir savita, kėlė mintis, kaip turėtume gyventi, kad lietuviai išsaugotų savo autentišką kalbą, istoriją bei kultūrą. Pamoką vainikavo mokinių parengtos apibendrinančios išvados ir refleksija, kuo ši lietuvių kalbos ir literatūros pamoka buvo prasminga kiekvienam mokiniui.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jurgita Schroeder

Return to top of page