Padavėjas ir barmenas

Priimame mokytis (Marijampolėje, Kudirkos Naumiestyje)
  • Po 10 klasių (profesija + 11 – 12 gimnazijos klasės, programos trukmė 3 metai)
Galimybė:
  • derinti darbą su mokslais
  • mokytis pameistrystės mokymo(si) forma, dirbant pagal specialybę
  • gauti stipendiją (mokantis pirmos kvalifikacijos)
  • gauti kelionės į mokymo įstaigą kompensaciją
  • gyventi bendrabutyje
Įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją gebėsite savarankiškai laikytis socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų teikimo kokybės reikalavimų, identifikuoti pagalbos klientui poreikį, teikti jam socialines paslaugas pagal nustatytą poreikį, sudaryti kliento saugumą užtikrinančias sąlygas.
Galėsite dirbti socialines paslaugas teikiančiose organizacijose: slaugos namuose, senelių namuose, ugdymo įstaigose ir kt.

Marijampolės profesinio rengimo centras - tavo karjeros pradžia!